Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Lov og rett

Har jeg angrerett ved kjøp i butikk?

Når du kjøper noe på nett vil du alltid ha 14 dagers angrerett hvor du har rett til å få hevet hele kjøpet ved retur av varer, og få refundert kjøpesummen inkludert frakt begge veier. Men hvilken angrerett har man ved kjøp i butikk?

Når du kjøper en vare i en butikk har du i utgangspunktet ingen lovbestemt angrerett. Dette betyr imidlertid ikke at du likevel kan ha angrerett dersom butikken selv benytter seg av dette i sin markedsføring, slik som er vanlig i mange store kjeder.

Det er viktig å skille mellom angrerett, returrett og bytterett. Selv om du ikke har angrerett vil du imidlertid alltid være beskyttet av forbrukerkjøpsloven som gir deg 2 eller 5 års reklamasjonsrett avhengig av hvor lenge varer er ment å vare.

Når butikken tilbyr angrerett.

Dersom butikken selv tilbyr angrerett, så er det ikke betingelsene i angrerettloven som gjelder. Det er da butikken selv som setter betingelsene for hva, når og hvordan du kan angre ett kjøp.

Les mer …

Har jeg lov til å kjøre ATV?

Hei, jeg har lyst til å kjøpe en stor ATV (4-hjuling) til meg selv og en liten ATV til barnet mitt. Hvordan er regelverket i forhold til dette? Har jeg lov til å kjøre ATV på førerkort klasse B? Har barn lov til å kjøre en liten uregistrert ATV på privat område?

Dersom du har førerkort klasse B så har du lov il å kjøre alle typer ATV som er registrert med skilter. Det er en misoppfatning at det er lov for barn å kjøre uregistrert ATV på privat område, selv om dette er avsperret. Det er kun lov til å kjøre uregistrert ATV på avsperrede områder som drives i regi av Norges Bilsportforbund eller Norges Motorsykkelforbund, etter nærmere fastsatte regler.

Hva slags ATV kan en 16 åring med moped eller traktorlappen kjøre?

Svaret på ovenstående ligger i spørsmålet. Dersom en 16 åring har tatt førerkort for traktor så kan denne kjøre en ATV som er registrert som traktor i klassen T3A (toppfart 40 km/t). Dersom ATV’en er registrert i klassen T3B (toppfart 60 km/t) så er aldersgrensen 18 år med krav til klasse B førerkort.

Dersom en 16 åring har mopedførerbevis så kan denne kjøre ATV som er registrert som moped.

Hvilke kategorier registreres ATV i?

En ATV kan registreres som moped, tung motorsykkel eller traktor avhengig av vekt og topphastighet. Dette kan deles opp i følgende grupper:

Les mer …

Hva risikerer man dersom barn under 16 år kjører for stor eller for rask båt?

Jeg har en sønn på 15 år som maser om å få sin egen båt med 9,9 HK motor. Han påstår dette er lovlig, men etter det jeg selv har undersøkt, så er det ulovlig dersom båten går i mer enn 10 knop, noe som er tilfellet her. Hva risikerer jeg og sønnen min dersom vi likevel lar han kjøpe og kjøre en slik båt?

Hvis barn blir stoppet av politiet for å kjøre båt med mer enn 9,9 HK stor motor, eller i en båt som går mer enn 10 knop, så kan det utstedes forenklet forelegg på kr 500,-. Eventuelt kan saken løses ved å gå forenklet forelegg til båteier eller foreldre, som har overlatt båten til en person under 16 år. I så fall er det forenklede forelegget på kr 1500,-. Det er sistenevnte løsning politiet normalt vil velge.

Ovenstående gjelder i saker som politiet velger å løse med forenklet forelegg. I grove saker eller ved gjentatte overtramp, risikerer man at saken politianmeldes i stedet for å løses ved forenklet forelegg. Da kan konsekvensene blir mer alvorlige.

Den mindreårige kan i slike tilfeller også risikere å få ilagt en sperrefrist på 1 årpå å få båtførerbeviset. Denne fristen løper fra den dagen personen kunne tatt båtførerbeviset, og medfører således at den mindreårige må vente med å søke om båtførerbeviset til denne har fylt 17 år. En sperrefrist medfører imidlertid ikke at retten til å føre båt, som ikke krever båtførerbevis, faller bort.

Les mer …

Kan jeg sone med fotlenke?

Jeg har blitt dømt til ubetinget fengsel for å ha kjørt for fort. Dommen sier imidlertid ingenting om hvordan dommen skal sones. Jeg har hørt at det er mulig å sone hjemme med fotlenke. Kan dette være aktuelt i mitt tilfelle?

Dersom en ubetinget fengselsdom er på maksimalt 4 måneder og den dømte har fast bopel og arbeid, så er sannsynligheten stor for at dommen kan gjennomføres ved soning med fotlenke. Det er kriminalomsorgen som avgjør i det enkelte tilfellet om soning med fotlenke kan gjennomføres. Den domfelte må selv søke om dette.

Hva taler imot at jeg kan sone med fotlenke?

Følgende forhold vil automatisk hindre deg i å få sone en ubetinget fengselsdom med fotlenke:

  • Dommen er på mer enn 4 måneders fengsel.
  • Du har ikke fast bopel. Campingvogn, båt o.l. aksepteres ikke.
  • Du har ikke fast arbeid, skole, eller er under andre tiltak. Dette gjelder ikke ved arbeidsuførhet.
  • Dersom en person i husstanden over 18 år ikke samtykker til at du kan sone med fotlenke i hjemmet deres. Det kan imidlertid godtas at domfelte bor hos familie eller venner dersom medlemmer av husstanden ikke velger å samtykke.
  • Dersom du har flere tidligere dommer og disse sammen med den nye dommen til sammen utgjorde mer enn 4 måneders ubetinget fengsel.

Les mer …

Copyrighted content. All Rights Reserved.