Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hva risikerer man dersom barn under 16 år kjører for stor eller for rask båt?

Jeg har en sønn på 15 år som maser om å få sin egen båt med 9,9 HK motor. Han påstår dette er lovlig, men etter det jeg selv har undersøkt, så er det ulovlig dersom båten går i mer enn 10 knop, noe som er tilfellet her. Hva risikerer jeg og sønnen min dersom vi likevel lar han kjøpe og kjøre en slik båt?

Hvis barn blir stoppet av politiet for å kjøre båt med mer enn 9,9 HK stor motor, eller i en båt som går mer enn 10 knop, så kan det utstedes forenklet forelegg på kr 500,-. Eventuelt kan saken løses ved å gå forenklet forelegg til båteier eller foreldre, som har overlatt båten til en person under 16 år. I så fall er det forenklede forelegget på kr 1500,-. Det er sistenevnte løsning politiet normalt vil velge.

Ovenstående gjelder i saker som politiet velger å løse med forenklet forelegg. I grove saker eller ved gjentatte overtramp, risikerer man at saken politianmeldes i stedet for å løses ved forenklet forelegg. Da kan konsekvensene blir mer alvorlige.

Den mindreårige kan i slike tilfeller også risikere å få ilagt en sperrefrist på 1 årpå å få båtførerbeviset. Denne fristen løper fra den dagen personen kunne tatt båtførerbeviset, og medfører således at den mindreårige må vente med å søke om båtførerbeviset til denne har fylt 17 år. En sperrefrist medfører imidlertid ikke at retten til å føre båt, som ikke krever båtførerbevis, faller bort.

Selv om beløpet man risikerer i forenklet forelegg, ved overtredelse av bestemmelsene, er relativt lave, så er det viktig å ta med i betraktning det erstatningsansvaret man kan komme opp i dersom den mindreårige skader personer, dyr eller gjenstander når denne kjøer båt som ikke er innenfor bestemmelsene. Dette er absolutt noe foreldre bør ta med i betraktningen før de lar mindreårige kjøre større og raskere båt enn det som er innenfor regelverket.

Hvor stor båt har personer under 16 år faktisk lov til å kjøre?

En person under 16 år har lov til å kjøre en båt som er inntil 8 meter lang og ikke har større motor enn 9,9 HK. Samtidig må båten ikke ha en toppfart på over 10 knop.

Det er denne hastighetsbegrensningen det synes mest mot. Svært mange foreldre velger å se igjennom fingrene på dette. ved å samtidig holde igjen på motorstørrelsen. da det er vanlig å holde seg innenfor bestemmelsene på 9,9 HK.

Det har ikke betydning om personen under 16 år faktisk ikke kjører i mer enn 10 knop. Det er båtens reelle oppnåelige toppfart som har betydning.

Hvor stor båt har en mindreårig over 16 år lov til å kjøre?

En person over 16 år, som ikke har tatt båtførerbeviset, har lov til å kjøre en båt på inntil 8 meter og med en motor på maksimalt 25 HK. Det er ikke hastighetsbegrensninger utover dette.

Når kan mindreårige ta båtførerbeviset?

Man kan ta båtførerprøven når man har fylt 14 år, men båtførerbeviset kan ikke utstedes før personen har fylt 16 år.

Hvor stor båt har en mindreårig over 16 år med båtførerbeviset lov til å kjøre?

En person over 16 år, som har gyldig båtførerbevis, har lov til å kjøre alle småbåter med en lengde på opptil 15 meter. Dette tilsvarer 49,21 fot stor båt. Det er utover dette ingen begrensninger på motorstørrelse eller hastighet på en båt innenfor denne lengden.

Copyrighted content. All Rights Reserved.