Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Har jeg lov til å kjøre ATV?

Hei, jeg har lyst til å kjøpe en stor ATV (4-hjuling) til meg selv og en liten ATV til barnet mitt. Hvordan er regelverket i forhold til dette? Har jeg lov til å kjøre ATV på førerkort klasse B? Har barn lov til å kjøre en liten uregistrert ATV på privat område?

Dersom du har førerkort klasse B så har du lov il å kjøre alle typer ATV som er registrert med skilter. Det er en misoppfatning at det er lov for barn å kjøre uregistrert ATV på privat område, selv om dette er avsperret. Det er kun lov til å kjøre uregistrert ATV på avsperrede områder som drives i regi av Norges Bilsportforbund eller Norges Motorsykkelforbund, etter nærmere fastsatte regler.

Hva slags ATV kan en 16 åring med moped eller traktorlappen kjøre?

Svaret på ovenstående ligger i spørsmålet. Dersom en 16 åring har tatt førerkort for traktor så kan denne kjøre en ATV som er registrert som traktor i klassen T3A (toppfart 40 km/t). Dersom ATV’en er registrert i klassen T3B (toppfart 60 km/t) så er aldersgrensen 18 år med krav til klasse B førerkort.

Dersom en 16 åring har mopedførerbevis så kan denne kjøre ATV som er registrert som moped.

Hvilke kategorier registreres ATV i?

En ATV kan registreres som moped, tung motorsykkel eller traktor avhengig av vekt og topphastighet. Dette kan deles opp i følgende grupper:

  • ATV registrert som moped. Maks 50cc motor og maks toppfart på 45 km/t. I tillegg må egenvekten ikke overstige 150 kg uten fører. Kan kjøres på mopedførerbevis klasse AM146. Gratis å kjøre gjennom bomring.
  • ATV registrert som tung firehjuls motorsykkel. Selv om disse er registrert som tung motorsykkel så holder det ikke med førerkort for motorsykkel. Du trenger førerkort for bil i klasse B, C eller D. Gratis å kjøre gjennom bomring.
  • ATV registrert som traktor (T3A): ATV registrert som traktor i klassen T3A (toppfart 40 km/t) kan kjøre med førerkort for traktor (T) eller førerkort for bil (B). Må betale bompenger.
  • ATV registrert som traktor (T3B): For å kjøre ATV registrert som traktor i klassen T3B (toppfart 60 km/t) må man ha førerkort klasse B.

Er det påbudt å bruke hjelm når man kjører ATV?

På ATV registrert som moped eller motorsykkel er det påbudt å bruke hjelm. På ATV som er registrert som traktor er det ikke påbudt med hjelm.

Dog er det aldri noen god ide å kjøre ATV uten hjelm. Hodet smeller like hardt i bakken uavhengig av om det er påbudt med hjelm eller ikke.

Vær oppmerksom på skiltfargen på traktor registrert ATV.

En ATV som registreres som traktor kan registres på enten hvite eller svarte skilter. Dersom det er svarte skilter så har man ikke lov til å kjøre ATV’en på offentlig vei, fordi man ikke betaler årsavgift med svarte skilter. Man skal imidlertid ha lov til å krysse offentlig vei og kan innhente dispensasjon ved behov for å kjøre til verksted eller lignende.

Har jeg lov til å ha en passasjer på ATV’en?

Dette fremgår av vognkortet, i tillegg må du selvsagt ha gyldig førerkort for den aktuelle ATV’en. Dersom det er tillatt med passasjerer så skal dette fremgå av førerkortet. Du må også påse at maksimal totalvekt ikke overstiges.

Copyrighted content. All Rights Reserved.