Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hva er en VPS server?

En VPS server står for virtuell privat server. Det betyr at en stor server deles opp i flere små virtuelle servere ved hjelp av spesiell programvare. For brukeren oppleves en VPS server så å si helt likt med en dedikert server med egen «superuser» tilgang på serveren. Brukeren kan dermed installere nesten hva som helst (innenfor tilbyderens forretningsvilkår) på VPS serveren.

Vanligvis kan brukeren velge operativsystem blant en liste over operativsystemer tilbyderen har. Dette operativsystemet installeres ved bestilling og kan normalt endres av brukeren ved å reinstallere serveren via tilbyderens nettløsning. Det vanligste er å benytte Linux installasjoner som CentOs, Debian og Ubuntu som alle er gratis å bruke.

Det er også mulig å installere Microsoft sin server programvare mot betaling slik at du også kan administrere serveren via såkalt eksternt skrivebord. Dermed kan du få en ekstern løsning som gjør at du kan koble til ditt private skrivebord, med dine programmer og filer, fra hvilken som helst pc hvor som helst i verden. Dette kan mange ha stor glede av i hverdagen. Dette er for så vidt også mulig med de fleste Linux variantene men krever litt mer plunder og oppleves ikke som like velfungerende.

VPS servere kan konfigureres på forskjellige måter slik at hver enkelt VPS enten disponerer en bestemt begrenset del av serverens ressurser eller slik at alle VPS ’ene på samme server deler på de samme ressursene. Det vanligste er en mellomløsning slik at noen ressurser er dedikert hver enkelt bruker mens andre ressurser deles.

Dette blir det mer vanlig å selge i mer omfattende server løsninger i en stor server infrastruktur og kalles da gjerne "cloud computing" eller sky server (må ikke blandes med sky lagring). Dette gir store muligheter for å skalere behovet oppover eller nedover i takt med brukernes behov.

KVM vs OpenVZ

Både KVM og OpenVZ er to vanlige virtualiseringsløsninger i lavkostsegmentet som fungerer slik at resursene i stor grad deles med andre brukere. Av disse er KVM etter vår mening absolutt å anbefale da det gir den enkelte flere muligheter slik at serveren oppleves så nær som mulig en dedikert server. Det kan også dedikeres en bestemt andel av prosessoren til en enkelt bruker slik at man i stor grad kan hindre at brukere på samme hoved server ødelegger for hverandre.

KVM anbefales for de fleste som vil ha en mest mulig stabil server som leverer forholdsvis likt over tid. OpenVZ kan imidlertid oppleves raskere, spesielt når det er liten trafikk på hoved serveren som hoster VPS ‘en. En annen viktig forskjell er at OpenVZ kun kan "hoste" linux operativsystemer mens KVM også håndterer Windows. KVM er normalt noe dyrere enn OpenVZ men begge pleier å ligge såpass lavt i pris at dette ikke bør være avgjørende for ditt valg.

Anbefalte tilbydere av VPS server.

VPS server er forholdsvis dyrt i Norge sammenlignet med Europa for øvrig. Det er derfor å anbefale aktører i Europa som er store og tunge og tilbyr gode løsninger til svært fordelaktige priser. Ramnode.com er et eksempel på en relativt liten aktør men har svært gode anbefalinger på internett og er en tilbyder vi selv har meget gode erfaringer med. De tilbyr forskjellige løsninger med KVM og OpenVZ.

Andre store og trygge alternativer er online.net, hetzner.com og ovh.ie selv om disse har varierende omtaler på nett. Det kan ta litt tid å få support hjelp og servicenivået ellers er helt på det middels. Det er imidlertid så store aktører at det er liten fare for at de plutselig forsvinner. Selv om disse i verste fall skulle gå konkurs så kan du være relativt trygg på at serveren blir drevet videre av boet og vil bli overtatt av nye aktører som vil fortsette avtalen med deg.

Viste du dette om VPS?

Dersom du har Windows 10 Professional så kan du faktisk lage din egen VPS server på din lokale datamaskin ved hjelp av Hyper-V virtualisering. Dette kan du ha nytte av i mange sammenhenger.

Du kan installere en VPS lokalt slik at du kan installere en Linux versjon på den lokale VPS ’en eller du kan kjøre eldre versjoner av Windows. Dette kan være nyttig dersom du er glad i et gammelt program som ikke er kompatibelt med Windows 10 men som f.eks. fungerer utmerket på Windows 7 eller XP.

Dette kan også være en fin måte å bruke programmer og filer hvor du ikke er trygg på at sikkerheten er ivaretatt med hensyn til virus og annen skadevare. Ved å installere dette på en virtuell maskin så vil eventuell skade som oppstår begrenses til den virtuelle maskinen.

Denne artikkelen er skrevet av datakyndige personer som ikke er fagfolk. Noe av beskrivelsen over kan derfor være litt ukorrekt og inneholde noe feil selv om hovedbudskapet kommer riktig frem.

Copyrighted content. All Rights Reserved.