Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Er det trygt å lage innformasjon i nettskyen?

Mange er skeptiske til å lagre sine private data i nettskyen som Dropbox, Google disk, Icloud, Jotta og lignende i frykt for at de skal miste dataene eller at uvedkommende skal få innsyn i dine private opplysninger.

Ingenting er 100 % sikkert, heller ikke slike skytjeneste. Det vi nærmest tørr å garantere deg er at dine data er langt tryggere i slike skytjenester enn på din private tjenester. Din private pc har mye større risiko for å bli fysisk stjålet eller skadet. Du kan også være rimelig sikker på at skytjenesten har langt bedre sikkerhetsrutiner i forhold til virus og annen skadelig programvare enn det du har, selv om du er rimelig oppdatert på slike ting

 

En annen ting som nærmest er standard hos skytjenester er at de speiler dataene sine i mellom flere lokasjoner og i et såkalt Raid system. Dette betyr at dine data i sin helhet er lagret på flere disker samt at dataene er lagret opp dobbelt på forskjellige steder, gjerne spredt over flere land. For eksempel kan en tjeneste ha servere i Tyskland og England hvor dataene er speilet identisk. Dersom det skjer en naturkatastrofe, atomkrig eller hva man ellers kan forestille i det ene landet så er dataene fortsatt fullt tilgjengelig på de speilede serverne i det andre landet.

Mens din pc enten står stasjonært hjemme hos deg eller er bærbar og tas med nærmest over alt av deg så står denne utsatt til for tyveri eller annen uforutsett skade. En skytjeneste på sin side legges på sikre lokasjoner med strenge sikkerhetstiltak. Lokasjonen er gjerne valgt med omhu for å minimere risikofaktorer mest mulig.

Den største risikoen med å bruke skytjenester er nok at du rett og slett glemmer å betale for tjenesten slik at dataene til slutt blir slettet eller at du selv sletter dataene fra skyen med en feil. Dersom tjenesten ikke skulle lykkes med å drive lønnsomt og dermed går konkurs, dette kan også være en risikofaktor men heller ikke i slike tilfeller mener vi at du lider særlig risiko. Det er lang historie for at andre aktører kjøper opp konkursboet i slike tilfeller og trer inn i kontraktene for å ivareta verdien av den eksisterende porteføljen.

Som du sikkert har forstått er skytjenester veldig sikkert men ingenting er 100 % sikkert. Mens dataene du oppbevarer på din private pc konstant er i risiko for å mistes eller komme på avveie er skytjenester så nært opp til 100 % sikre som det er mulig å komme. Selv om det aldri blir 100 % så er det så vannvittig mye sikrere enn å lagre dataene dine privat at risko for å miste data er feil fokus dersom du vurderer å bruke skytjenester. Velg anerkjente etablerte aktører og du kan anse skytjenester som tilnærmet 100 % sikkert.

Hva med snoking i mine data?

Selv om dataene må anses å være trygge i nettskyen så er mange redd for at uvedkommende skal snoke i dataene. Dersom du kun lagrer private bilder som ikke har spesielt sensitivt innhold er dette nok ikke noe å frykte. Heller ikke vanlig private dokumenter har særlig interesse for utenforstående. Dersom du har en stilling som medfører at du innehar sensitive dokumenter eller driver med spesiell politisk aktivitet som utenforstående ikke bør få innsyn i bør du vurdere risikoen for snoking i dine data. For det første bør du sette deg godt inn i betingelsene til tilbyderen av nettskytjenester og få avklart hvilket lands lover som regulerer avtalen og hvor serverne fysisk er lokalisert.

Det viktigste du kan gjøre hvis du er redd for snoking er å velge en leverandør som har tilfredsstillende krypteringsløsninger for dine data. Kryptering innebærer at ingen får innsyn i dataene uten en krypteringsnøkkel som kun du har. Heller ingen kryptering er 100 % sikker, men likevel sikker nok til at det ikke foreligger noen reel fare for at uvedkommende skal få innsyn i dine data. En vesentlig risiko ved kryptering er imidlertid at dersom du mister krypteringsnøkkelen så er også dine data i realiteten mistet selv om de ligger trygt lagret i kryptert form.

Les alltid brukervilkårene

Det viktigste du kan gjøre utover å undersøke leverandørens rykte er å sette deg inn i brukervilkårene. Her går det frem hva som skal til for at opplysningene skal deles ut til en tredjepart. Aktører som gir dette ut uten en rettslig kjennelse bør du styre unna. Videre er det hvilken krypteringsteknologi som brukes, pass på at det er kun du som har krypteringsnøkkelen dersom dette er viktig for deg. Dersom tilbyderen har krypteringsnøkkelen så har kryptering langt mindre hensikt. Undersøk også hva som skjer med dine data ved manglende betaling. Hvor lang til går det fra betalingsmisligholdet til dataene blir slettet? Selv om du er en som alltid betaler dine regninger på tiden så kan det dukke opp uforutsette hendelser. Dersom du blir utsatt for en ulykke og blir liggende lenge på sykehuset er det ikke greit at dine data er slettet fra skyen bare fordi du er noen uker for sent ute med betalingen.

Copyrighted content. All Rights Reserved.