Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hvordan finne ut av hva jeg vil få igjen på skatten?

Den endelige fastsettelsen av skatten for foregående inntektsår kommer på skatteoppgjøret som normalt legges ut i slutten av juni for lønn og trygdemottakere. Du kan finne mer informasjon om når skatteoppgjøret kommer og når skattepengene blir utbetalt i denne artikkelen på skattpenger.net.

Dersom du ikke har endringer på selvangivelsen

En foreløpig beregning av hva du eventuelt vil få igjen på skatten eller skylder i restskatt fremgår på den forhåndsutfylte skattemeldingen(selvangivelsen). Den forhåndsutfylte skattemeldingen kommer i begynnelsen av april hvert år. I 2018 er den nøyaktige datoen for utsendelse satt til 4.april. Den forhåndsutfylte skattemeldingen vil være tilgjengelig elektronisk samme dato.

Dette gjelder kun lønnsmottakere og trygdemottakere. Dersom du ikke har endringer så kan du med relativt stor sikkerhet basere deg på at dette er det riktige beløpet. Ved endringer vil restskatt/ penger til gode justeres tilsvarende ut i fra endringene.

Du kan fint regne deg frem til skatten på egenhånd

Det er ikke spesielt vanskelig å regne seg frem til hvordan du ligger an til skatteoppgjøret selv om du ikke har mottatt skatteoppgjøret eller forhåndsutfylt skattemelding (selvangivelse). Du legger da sammen dine inntekter og trekker fra alle fradrag du kommer på. Beregne deretter de forskjellige skattesatsene (trygdeavgift, personskatt og toppskatt) og summer til slutt.

Dersom du har formue må du også beregne formueskatten. Du kommer da frem til skatten for aktuelt år som du deretter sammenligner med allerede innbetalt skatt for å komme frem til om du skylder skatt eller vil få skattepenger til gode. Dette er litt forenklet men fremgangsmåten vil kunne gi deg en helt korrekt skatt dersom alle forhold er tatt med i beregningen. Det finnes en rekke gode kalkulatorer på internett hvor du kan fylle inn aktuelle opplysninger for å komme frem til hva skatten blir.

Skatteoppgjøret for næringsdrivende

Næringsdrivende og andre som av ulike grunner ikke får skatteoppgjøret i slutten av juni vil normalt få dette i begynnelsen av august. I 2018 er datoen satt til 2.august. De som fortsatt ikke har fått skatteoppgjøret på det andre hovedoppgjøret 2.august, vil få dette fortløpende i perioden fra den dato og frem til 25.oktober. Dette gjelder for 2018 men det vil normalt kun være små variasjoner fra år til år.

Copyrighted content. All Rights Reserved.