Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Når må restskatten betales?

Når forfaller restskatten til betaling?

Jeg har fått restskatt og lurer på når denne må betales? Restskatten forfaller som en hovedregel 3 uker etter at du mottok skatteoppgjøret. Dersom du har mottatt skateoppgjøret i forbindelse med hovedoppgjøret den i slutten av juni så forfaller restskatten til betaling 20 august. Dersom beløpet på restskatten er over kr 1000,- blir restskatten delt opp i to avdrag med forfall henholdsvis 20 august og 24 september.

Dersom du er selvstendig næringsdrivende eller av andre grunner mottar skatteoppgjøret 5 august eller senere så forfaller restskatten til betaling på samme måte som over med første avdrag 3 uker etter at du mottok skatteoppgjøret og andre avdraget 8 uker etter mottak av skatteoppgjøret.

Copyrighted content. All Rights Reserved.