Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hvor mye skal til for å få en betalingsanmerkning?

Det er mange måter man kan pådra seg betalingsanmerkninger på. Det de fleste forbinder med en betalingsanmerkning er i forbindelse med en ubetalt inkassosak men du kan faktisk få en betalingsanmerkning på andre måter også. Denne artikkelen er skrevet med tanke på betalingsanmerkninger mot privatpersoner, i forhold til foretak er det litt mildere krav til registering av betalingsanmerkninger.

Det må igangsettes rettslige skritt først.

Hovedregelen er at betalingsanmerkning tidligst kan registreres 30 dager etter det er igangsatt rettslige skritt. Dette gjelder når betalingsanmerkningen registreres av et inkassobyrå. Deretter må kredittopplysningsbyrået sendes skyldner et forhåndsvarsel hvor skyldner gis 14 dager på å komme med innsigelser til betalingsanmerkningens rettmessighet. Det er en forutsetning at det aktuelle kravet ikke er omtvistet for at en betalingsanmerkning kan registreres på denne måten. I motsatt fall må inkassobyrået vente til saken er rettslig avgjort og betalingsfristen i en dom er løpt ut.

Det har med andre ord ikke noe å si hvor lenge saken har ligget til inkasso hos et inkassobyrå og hvor mange brev eller andre henvendelser inkassobyrået har sendt skyldner. Det må igangsettes rettslig skritt først.

Ikke mislighold avdragsordning.

Det finnes et viktig unntak i konsesjonsvilkårene til kredittopplysningsbransjen i forhold til registrering av betalingsanmerkninger før rettslige skritt. Det er i tilfeller hvor skyldner har inngått nedbetalingsavtale med inkassobyrået og denne avtalen er misligholdt. Da kan nemlig inkassobyrået registrere en betalingsanmerkning selv om det ikke er igangsatt rettslige skritt.

Avholdt utleggsforretning

Dersom det er avholdt utleggsforretning med resultat «intet til utlegg» eller trekk i lønn/ trygd så vil dette bli registrert i Løsøreregisteret. Dette vil kredittopplysningsbyråene på sin side igjen kunne innhente og registrere som betalingsanmerkninger. Dette gjelder selv om det ikke er et inkassobyrå som har avholdt utleggsforretningen.

Andre regler for foretak

For foretak gjelder det andre regler for når en inkassosak kan registreres som betalingsanmerkning. På foretak kan inkassobyrået sende inn en betalingsanmerkning til registrering 30 dager etter at saken er gått til inkasso og det er sendt betalingsoppfordring. Kredittopplysningsbyråene trenger heller ikke å sende forhåndsvarsel til foretaket som får en betalingsanmerkning før betalingsanmerkningen legges ut.

Copyrighted content. All Rights Reserved.