Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Kan naboen finne ut at jeg har betalingsanmerkninger?

Opplysningskontoret får stadig spørsmål vedrørende inkasso og betalingsanmerkninger. Mange er fortvilet fordi de har pådratt seg en eller flere betalingsanmerkninger og lurer på om famile, venner og kjente kan finne ut av dette. De lurer på hvor disse er registrert og hvem som har tilgang til disse opplysningene.

Det må foreligge saklig grunn til å gjennomføre en kredittsjekk

Alle foretak kan i utgangspunktet inngå en avtale med et kredittopplysningsselskap og dermed gjennomføre kredittvurderinger hvor betalingsanmerkninger kommer frem. Det skal imidlertid foreligge saklig grunn, normalt i form av et kredittelement, for at en slik kredittsjekk er lovlig. Dessuten skal den som sjekkes ha et såkalt gjenpartsbrev i ettertid hvor det fremgår hvem som har sjekket dem og hvilke opplysninger som er gitt ut.

Det er et problem oppe i dette at sanksjonsmulighetene ovenfor en som har foretatt en uberettiget kredittsjekk er få. Kredittopplysningsbyrået kan i teorien miste sin konsesjon til å drive kredittopplysninger dersom dette er et gjentagende problem hos en av kundene uten at det reageres. Et enkelt overtramp vil neppe få noen betydelige følger hverken for kredittopplysningsbyrået, foretaket med avtale med kredittopplysningsbyrået eller den personen som faktisk gjennomfører den urettmessige kredittsjekken. Alle vil slippe unna med en beklagelse med løfter om at det ikke skal gjenta seg og den ansatte som eventuelt har gjort dette uberettiget vil i verste fall få en advarsel så sant det ikke er mye annen grums i arbeidsforholdet fra før.

Du kan reservere deg mot kredittsjekk

Alle norske privatpersoner har mulighet til å gi seg selv en kredittsperre. Dette betyr at de som eventuelt forsøker å foreta en kredittsjekk kun vil få opp melding om at personen er sperret for kreditt uten at det fremkommer andre opplysninger om evnetuelle betalingsanmerkninger, adresse eller inntektsopplysninger. Dette er en fin måte å hindre urettmessig snoking men kan samtidig medføre en del praktiske problemer dersom du har behov for å søke lån, kredittkort eller noe så enkelt som å bytte mobilabonnement.

Du kan imidlertid når som helst oppheve en kredittsperre men dette tar noe tid da det er et krav til skriftlighet for å forsikre seg om at det er riktig person som sperres og eventuelt opphever en sperre. Dersom du har flere betalingsanmerkninger er det uansett liten hensikt i å la noen kredittsjekke deg da du uansett vil få avslag når de ser alle betalingsnamerkningene dine. I slike tilfeller ser vi svært få grunner til å ikke ha en kredittsperre registrert på seg selv.

Kredittsperre gjelder ikke for inkassobyråene

En kreditttsperre gjelder imidlertid ikke for inkassobyråene som samlet sett tross alt har mange tusen ansatte. Det er med andre ord fortsatt mange som har tilgang til dine betalingsanmerkninger men en viktig forskjell er at en ansatt i et inkassobyrå er omfattet av taushetsplikt. Et overtramp herfra vil dermed kunne få helt andre konsekvenser enn dersom en vilkårlig ansatt hos Rørleggeren kredittsjekker deg.

 

 

 

 

Copyrighted content. All Rights Reserved.