Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Har jeg lov til å ha en skilpadde som kjæledyr?

Jeg har lenge hatt lyst på å ha en skilpadde som mitt eget kjæledyr da det er litt annerledes og spennende enn tradisjonelle kjæledyr. Jeg har imidlertid hørt at det er ulovlig å holde reptiler som kjæledyr men at lovverket nå er myket opp. Har jeg lov til å ha å ha min egen skilpadde hjemme som et privat kjæledyr?

I august 2017 ble forbudet mot å holde reptiler myket opp. Hovedregelen er fortsatt at dette er ulovlig men samtidig er det gjort en del unntak som nå er lovlige. Det er 3 typer skilpadde som nå er lovlig å holde som kjæledyr i Norge. Dette er Gresk landskilpadde (Testudo hermanni), Rødfotet skogskilpadde (Chelonoidis carbonarius, Geochelone carbonaria) og  Kinesisk trekjølskilpadde (Chinemys reevesi, Mauremys reevesi).

Felles for alle tre typene av skilpadder som er lovlige er at de må ha CITES-tillatelse. Dette trenger du ikke å bekymre deg for dersom du kjøper skilpadden fra en norsk dyrebutikk. Dersom du imidlertid importerer skilpadden selv eller tar den med fra utlandet så må du ha en slik tillatelse som skal legges frem for tollvesenet ved innførsel.

Hva er en CITES-tillatelse?

CITES er en forkortelse for “Convention on International Trade of Endangered Species”. I Norge er det Miljødirektoratet som er CITES myndighet og som gir tillatelse til utførsel av norske truede dyrearter og planter og innførsel av truede dyrearter fra utlandet. Du kan lese CITES forskriften her.

Når du skal importere en skilpadde til Norge som krever CITES tillatelse så trenger du tillatelse fra aktuell CITES myndighet i opprinnelseslandet til skilpadden. Dette er for spesielt interesserte og vi oppfordrer dem som vurderer dette å settes seg godt inn i CITES forskriften og foreta andre nødvendige undersøkelser selv. For folk flest er det å anbefale å kjøpe en skilpadde i en norsk dyrebutikk.

Husk at skilpadder lever lenge, veldig lenge.

Skilpadder lever generelt lenge. Dersom du for eksempel anskaffer deg en Gresk landskilpadde som du gir tilpasset stell og omsorg så har du et kjæledyr som sannsynligvis vil overleve deg. Det bør med andre ord ikke være en hastebeslutning for å gi barna litt kortvarig glede å skaffe seg en skilpadde som kjæledyr.

En gresk landskillpadde blir mellom 60 og 100 år gammel.

Må skilpadde merkes?

Det er ikke krav til at skilpadder skal merkes. Du må imidlertid ha skriftlig dokumentasjon i orden, dette ordner en seriøs dyrebutikk for deg. Dersom en skilpadde overføres mellom private så anbefales det å fylle ut dette skjemaet fra Mattilsynet som oppbevares sammen med skilpadden og forevises Mattilsynet på forespørsel.

Det er mye jobb å lage et egnet miljø for skilpadder i hjemmet ditt

Når man skal lage et miljø for skilpadder hjemme bruker fagfolk gjerne ordet terrarium. Dette er området og miljøet skilpadden din skal boltre seg på. Her må du tenke på alt i fra temperatur, fuktighet, størrelse, underlag, lys og mye mer.

Gresk ladskillpadde skal for eksempel gå i dvale om vinteren på et egnet og passe kaldt sted. Kinesisk trekjølskilpadde går ikke i dvale men trenger et stort akvarie med vann. Alle arter har sine fordeler og ulemper når det gjelder krav til sitt terrarium.
Det er viktig at skilpadden får riktig mat

På samme måte som det er viktig å gi skilpadden et bra terrarium så er det viktig at skilpadden får riktig kost for å holde seg frisk.
Det er vanskelig å se at en skilpadde er syk. Når eieren først oppdager dette så har skilpadden gjerne vært syk veldig lenge og det er vanskelig å helbrede den igjen. Man sier ofte at dersom eier oppdager et sykt reptil så er det for sent. Det nytter med andre ord ikke med en prøve og se holdning. Du må gjøre alt riktig fra begynnelsen av.

Du kan bli smittet av skilpadden din

Vær oppmerksom på at enkelte sykdommer kan smitte fra skilpadde til menneske. Dette gjelder spesielt salmonella som nesten alle skilpadder, også de som er født i fangenskap, har i sitt tarmsystem. Det er derfor viktig å være nøye med hygienen og spesielt håndhygiene etter at du har stelt terrariet eller tatt på dyrene.

Meld deg inn i Norsk Herpetologisk Forening

For mer informasjon om å holde skilpadder som kjæledyr og hva slags stell, mat og krav til terrarium de forskjellige skilpaddene har anbefaler vi deg å kontakte Norsk Herpetologisk Forening. Dette bør gjøres i god tid før du skaffer din første skilpadde. Det er viktig å forstå hva som kreves før du går til anskaffelse av et dyr, spesielt når dette dyret er ment å leve lenger enn det du kommer til å gjøre.

Copyrighted content. All Rights Reserved.