Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Kjæledyr og dyreliv

Har jeg lov til å ha en skilpadde som kjæledyr?

Jeg har lenge hatt lyst på å ha en skilpadde som mitt eget kjæledyr da det er litt annerledes og spennende enn tradisjonelle kjæledyr. Jeg har imidlertid hørt at det er ulovlig å holde reptiler som kjæledyr men at lovverket nå er myket opp. Har jeg lov til å ha å ha min egen skilpadde hjemme som et privat kjæledyr?

I august 2017 ble forbudet mot å holde reptiler myket opp. Hovedregelen er fortsatt at dette er ulovlig men samtidig er det gjort en del unntak som nå er lovlige. Det er 3 typer skilpadde som nå er lovlig å holde som kjæledyr i Norge. Dette er Gresk landskilpadde (Testudo hermanni), Rødfotet skogskilpadde (Chelonoidis carbonarius, Geochelone carbonaria) og  Kinesisk trekjølskilpadde (Chinemys reevesi, Mauremys reevesi).

Felles for alle tre typene av skilpadder som er lovlige er at de må ha CITES-tillatelse. Dette trenger du ikke å bekymre deg for dersom du kjøper skilpadden fra en norsk dyrebutikk. Dersom du imidlertid importerer skilpadden selv eller tar den med fra utlandet så må du ha en slik tillatelse som skal legges frem for tollvesenet ved innførsel.

Hva er en CITES-tillatelse?

CITES er en forkortelse for “Convention on International Trade of Endangered Species”. I Norge er det Miljødirektoratet som er CITES myndighet og som gir tillatelse til utførsel av norske truede dyrearter og planter og innførsel av truede dyrearter fra utlandet. Du kan lese CITES forskriften her.

Les mer …

Copyrighted content. All Rights Reserved.