Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hvem har søkt på meg i skattelistene?

Tidligere var skattelistene fullt tilgjengelig på internett for alle nysgjerrige nordmenn som ville snok i hva kjendiser, familie, naboer, kollegaer og venner hadde hatt i inntekt foregående skatteår. Dette var lenge omdiskutert, ikke minst når det ble klart at kriminelle benyttet seg av skattelistene for å velge ut sine ofre.

Heldigvis har denne muligheten blitt kraftig innskrenket de siste årene selv om det fortsatt er fullt mulig å søke i skattelistene for alle nordmenn på inntil 500 personer i måneden. Ulempen er imidlertid at alle søk nå blir lagret samt at hver enkelt av oss kan sjekke hvem som har søkt på en i skattelistene.

Straks ble det langt mindre populært å snoke i venner og families personlige anliggende, all den tid det gjerne oppleves svært pinlig å bli avslørt i å ha utført dette. Ordningen er også utformet slik at du ikke kan finne ut hvem som har oppdaget at du har søkt på dem, vel og merke dersom de ikke har konfrontert deg med dette. Det må nemlig personlig aktivitet og handling til for å finne ut om noen og i tilfelle hvem, som har søkt på en i skattelistene.

Men hvordan går du frem for å finne ut hvem som har søkt på deg i skattelistene?

Ved å følge denne linken til skatteetaten, så kan du enkelt både søke i skattelistene samt sjekke hvem som har søkt på dine skattetall i skattelistene. Du må først logge inn ved hjelp av IdPorten, hvor du så vider kan logge deg inn ved hjelp av BankID, Bypass eller MinID.

Siden du deretter kommer inn på har mest fokus på et søkefelt hvor du kan sjekke skattetallene på andre. Dersom du imidlertid trykker på lenken som heter "søkestatistikk", så vil du få opp en oversikt over hvem som har søkt på deg, eventuelt en bekreftelse på at ingen har søkt opp skattetallene dine.

Etter at løsningen ble lagt om til denne modellen, så er det svært f som bruker muligheten til å søke på familie, venner, kollegaer m.m. Svært mange av oss vil derfor til sin store overraskelse se at det ikke er noen som helst som har søkt på oss i skattelistene.

Det er nesten en litt blandet følelse hvor man på den ene siden er glad for at ingen har søkt på en, men samtidig føler en seg litt uinteressant, siden ingen har tatt seg bryet med å søke på en.

Hvordan søke anonymt i skattelistene?

Selv om det i utgangspunktet ikke er mulig å søke i skattelistene, uten at personen du har søkt på finner ut av det, så finnes det veier rundt dette.

Parallelt med at skattelistene legges ut hvert år, så dukker det opp annonsering på internett, hvor du mot et gebyr kan få noen du ikke kjenner til å foreta et søk på deg.

Dermed kan personer som ikke har noen tilknytning til den personen du vil snoke i skattetallene til, gjøre søket for deg. Den som er søkt på får bare opp denne personen sitt navn, og siden denne gjerne har utført en rekke søk for forskjellige personer, så vil denne normalt hverken huske eller ha et ønske om å dele med disse hvem de har søkt på vegne av.

Det er svært få opplysninger som faktisk fremkommer av skattelisten.

Egentlig er skattetallene som fremgår av skattelistene ganske uinteressante, da de forteller relativt lite enhver sin personlige økonomi. Ja du får opplyst inntekt etter fradrag, formue og påløpt skatt for det aktuelle året, men hvor mye avslører det egentlig?

Dersom en person eier mye eiendom som er delvis finansiert, så vil formue knyttet opp i eiendom gjerne ikke bli synlig i skattelistene, rett og slett fordi formue regnes ut ifra ligningsverdi og ikke markedsverdi, noe som er spesielt gunstig dersom man selv bor i den aktuelle boligen.

Dersom en person eier en eiendom med en markedsverdi på 10 millioner kroner, så har denne boligen gjerne en ligningsverdi på rundt 2-3 millioner kroner, dersom han bor i boligen selv.

Dersom det samtidig er boliglån på 2-3 millioner så forsvinner den overskytende verdien og blir i praksis usynlig i skattelistene. Dermed så kan personen bare i dette ene tilfellet sitte med en formue på 7-8 millioner kroner, samtidig som dette går i null på skattemeldingen.

Ellers så vet ingen spesifikt hvilke fradrag den enkelte har krav på i sin skattemelding. Det er mange måter å organisere seg på, spesielt dersom man driver næring i stedet for å være lønnsmottaker. Skattelisten kan derfor være særdeles misvisende.

I verden ellers fremstår offentlige skattelister som et overtramp av privatlivets fred.

Siden vi alltid har hatt det slik i Norge at skattelistene har vært offentlig, så tenker folk flest ikke for mye på dette, selv om man anser økonomi for å være noe privat anliggende.

Det var først på begynnelsen av 2000 tallet at det for alvor ble et diskusjonstema, når de aller fleste nettaviser lastet ned komplette skattelister som ble gjort allment tilgjengelig for alle, ved enkle søk på internett.

Protestene ble stadig større, og som nevnt så ble det stadig oftere avdekket at kriminelle brukte skattelistene aktivt i forhold til hvilke hus de skulle bryte seg inn i, eller hvem som skulle presses for penger eller ranes.

Det var derfor for noen år siden en tiltakende diskusjon rundt offentliggjøring av skattelistene, men når det da ble gjort innskrenkninger, som medførte at det kun kunne søkes via Skatteetatens nettside, samt at alle kunne søke opp hvem som hadde søkt på dem, så stilnet denne diskusjonen i det offentlige rom.

Det er således ingenting som tyder på at det il bli ytterligere innskrenkninger, da problemet mer eller mindre er forsvunnet, og ordningen på en måte tilfredsstiller begge sider i norsk politikk. Sosialistene får delvis tilfredsstilt sitt behov for offentliggjøring av skattetall, og høyresiden får delvis tilfredsstilt sitt ønske om verning av privatlivets fred, ved at få tør å søke på sine nærmeste i frykt for å bli tatt med buksen nede.

Copyrighted content. All Rights Reserved.