Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Må jeg alltid skatte av gevinster på pengespill på internett?

Jeg vet at gevinster fra Norsk Tipping er skattefrie og jeg mener at gevinster fra konkurrerende spill fra utenlandske aktører er skattepliktig. Er dette alltid tilfellet og hvordan er egentlig reglene?

Alle enkeltgevinster på under kr 10000,- er skattefrie

Det stemmer at gevinster fra utenlandske pengespill på internett som online poker, casino og sportsbetting er skattepliktige. Det som imidlertid er underkommunisert fra norske myndigheter er at det kun er enkelt gevinster som alene er større enn kr 10000,- som du må skatte av. Alle gevinster under dette, uansett antall og total gevinst summene av disse utgjør er helt skattefrie.

Det er også verdt å nevne at skattesatsen i 2019 er så lav som 22 % og ikke 28 % som mange eldre artikler som omtaler temaet feilaktig påstår. Påstanden var nok riktig den gang artiklene ble skrevet men det har heldigvis skjedd noe positivt i norsk skattepolitikk i mellomtiden.

Husk at dersom du vinner over kr 10000,- i en enkelt gevinst så må du skatte av hele gevinsten, ikke bare av det som overstiger kr 10000,-. Du kan imidlertid føre innsatsen som er knytet opp mot gevinsten som fradrag men det gjelder kun innsatser som har en direkte sammenheng med skattepliktige gevinster.

Fortsatt få hindringer for å spille på utenlandske pengespill

Myndighetene gjør sitt beste for å hindre deg og meg i å spille på utenlandske spill som ikke er beskyttet av den norske enerettsmodellen. Det siste og tross alt kanskje mest effektive virkemiddelet er å nekte norske banker å formidle penger til og fra disse utenlandske spillfirmaene. Dette har ført til noen skjær i sjøen for spilleglade nordmenn samtidig som det er en rekke muligheter å omgå disse på.

Når det skal overføres penger til utenlandske pengespill så er den enkleste løsningen å kjøpe seg ett eller flere «paysafe» kort i nærmeste kiosk eller dagligvarebutikk. Det er for øvrig ingen penger som forsvinner i gebyrer ved kjøp av dette. Når du skal ta ut gevinster så har alle selskapene funnet sine kreative løsninger på dette. Det enkleste er derfor å lese spillselskapets instrukser i forbindelse med dette eller ta direkte kontakt og be om råd til hvordan du skal få utbetalt din gevinst.

Ellers er det bare å sette i gang å spille på valgfritt casino eller bettingside. Det kan være lurt å lese denne innføringen i pengespill før du setter i gang dersom du er «ny i gamet». Du bryter ingen lover med å spille, overføre penger til eller få utbetaling fra nettsteder som tilbyr slike pengespill.

Er det skattefradrag på tapt innsats på pengespill?

Hovedregelen er at det ikke er fradrag på innsats knyttet til pengespill bortsett fra enkeltinnsats som er direkte knyttet opp til enkeltgevinst. Tapt innsats på pengespill utover dette er det i utgangspunktet ingen fradragsrett knyttet opp til.

Det finnes imidlertid en åpning for dem som spiller mye og totalt tap målt opp mot skattepliktig gevinst slår ut veldig urimelig for spiller eller skatteyter. Dersom du for eksempel i løpet av ett skatteår har vunnet en million som er skattepliktig og samtidig har brukt tre millioner i spill innsats så vil det virke urimelig å måtte skatte av millionen samtidig som man må ta tapet på tre millioner.

I slike tilfeller kan man søke skatteetaten om å få føre en andel av tapet, som tilsvarer skattepliktig gevinst, til fradrag på skattemeldingen. Det må poengteres at dette er et unntak som kun kan benyttes i helt spesielle tilfeller og ikke er noe den gjennomsnittlige nettspiller kan anse å få som en løsning.

Copyrighted content. All Rights Reserved.