Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Kan naboen finne ut at jeg har inkassoproblemer?

Jeg sliter med inkasso og lurer på i hvilken grad naboene kan finne ut om disse inkasso og gjeldsproblemene? Er det slik at jeg er beskyttet av taushetsplikten på alle mulige måter, eller finnes det måter naboer kan finne ut av dette på?

Inkassobyråer er bundet av taushetsplikten

Det at du har en inkassosak hos et inkassobyrå er opplysninger som i utgangspunktet ikke skal komme på avveie uten ditt samtykke. Alle inkassobyråene i Norge, deres ansatte og medhjelpere er bundet opp av lovbestemt taushetsplikt. Så dersom denne taushetsplikten brytes så er det faktisk noen som har et større problem enn det du har. Du kan lese mer om personvernet i forbindelse med en inkassosak i denne artikkelen.

Dessverre er det mange inkassobyrå som bruker logo på sine konvolutter, en omstridt praksis som dessverre Finanstilsynet og inkassoklagenemnda (nå Finansklagenemnda inkasso) på forunderlig vis har valgt å akseptere å være innenfor "god inkassoskikk" så lenge brevets ytre ellers ikke bærer preg av å avsløre at det er et inkassokrav som ligger i konvolutten. Det er imidlertid ikke vanskelig å gjette seg frem til hva et slikt brev inneholder.

Innimellom havner post i naboers postkasse og selv om naboen lojalt overleverer posten videre til deg uåpnet så kan du i slike tilfeller regne med at naboen har forstått at du har fått ett eller flere inkassokrav. Heldigvis skjer dette ikke så ofte og de aller fleste brev i Norge kommer frem til adressaten.

Naboen har ikke lov til å kredittsjekke deg!

For å kredittsjekke en privatperson i Norge må man ha et saklig behov. Dette er normalt i forbindelse med etablering av et kundeforhold som medfører et kredittellement. Det er imidlertid veldig mange bedrifter i Norge som har tilgang til å foreta kredittsjekk. Dette er er tillitbasert system mellom kredittopplysningsbyrået og deres kunder, en tillit som dermed kan misbrukes dog med stor risiko for konsekvenser for den som misbruker denne tillitten.

Privatpersoner hvor det blir foretatt en kredittsjekk av skal alltid ha et gjenpartsbrev fra kredittopplysningsbyrået hvor det fremgår hvem som har foretatt kredittsjekken og hvilke opplysninger som er utgitt. Det er dermed relativt enkelt å spore opp synderen. Slike saker bør alltid innrapporteres til datatilsynet.

Det finnes en god måte å beskytte seg mot slik snoking dersom du frykter dette. Dette kalles frivillig kredittsperre og medfører at du sender en melding til de norske kredittopplysningsbyråene om at det skal opprettes en kredittsperre på deg. Dermed vil de som eventuelt forsøker å kredittsjekke deg bli avvist med en beskjed om at du har opprettet en kredittsperre. Dette er forøvrig et godt tiltak for å begrense skadeomfanget ved identitetstyveri.

Vær oppmerksom på at en kredittsperre ikke gjelder inkassobyråene, dog er dette ikke så farlig da disse uansett er omfattet av lovbestemt taushetsplikt.

Offentlige registre kan avsløre deg

Dersom du har et omfattende gjeldsproblem så kan dette ha medført at det er tatt utleggspant i en bil eller bolig du eier. Dette er offentlige opplysninger hvor alle kan søke opp for å se eventuelle heftelser i aktuelt formuesgode. Dersom det foreligger ett utleggspant vil det også fremgå at det faktisk er ett utleggspant og hvem som er kreditor, noe som er veldig avslørende i forhold til din økonomiske situasjon.

En annen mer kjent mulighet er tilgangen til å søke i skattelistene. Dette vil imidlertid ikke være like avslørende da den som søker kun får opp hva du har i inntekt og hva du betaler i skatt. Gjeld og inkassosaker fremgår ikke av et slikt søk. Problemet med snoking i skattelistene har nærmest blitt eliminert etter at det ble foretatt endringer som medfører at alle kan søke opp hvem som har søkt på dem i skattelistene.

Når naboen jobber i inkassobyrå, hos namsmannen eller lignende.

Det er en rekke stillinger som kan medføre at personer får innsyn i opplysninger om sine naboer. Dette kan f.eks. ære personer som jobber i inkassobyrå, namsmannen, forliksråd, tingretten, banker m.m. Felles for så og si alle slike stillinger er at de er omfattet av taushetsplikten.

En part som ikke er omfattet av taushetsplikten er kreditorer. Dersom du skylder en lokal leverandør penger og gjelden er gått til inkasso så kan kreditor eller en ansatt hos denne videreformidle informasjon uten særlig stor risiko. Dog kan det fort bli omfattet av straffeloven av paragrafer som omfatter plagende adferd og lignende hvis personen ikke er forsiktig.

Copyrighted content. All Rights Reserved.