Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hva skjer om jeg ikke leverer skattemeldingen (selvangivelsen)?

For å svare på spørsmålet er det først viktig å påpeke at det er to grupper blant privatpersoner som skal levere skattemeldingen (skattemeldingen er det samme som den tidligere selvangivelsen). Dette er lønnsmottakere og pensjonister og den andre gruppen er næringsdrivende. Næringsdrivende vil normalt være personer som driver foretak med personlig ansvar som eksempelvis et enkeltmannsforetak.

Hva skjer dersom lønnsmottakere eller pensjonister ikke leverer skattemeldingen?

De siste årene har det vært en ordning som gjør at dersom lønnsmottakere og pensjonister (trygdede er også i denne gruppen) ikke leverer skattemeldingen så vil automatisk tallene i den forhåndsutfylte skattemeldingen legges til grunn. Det er således ikke lenger mulig for denne gruppen å levere for sent og således er det heller ingen sanksjoner som er nødvendige.


Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette ikke betyr at man ikke er ansvarlig for feil i selvangivelsen. Dersom det er feil i den forhåndsutfylte skattemeldingen som man burde ha oppdaget og korrigert kan dette fortsatt få konsekvenser.

Hva skjer dersom næringsdrivende ikke leverer skattemeldingen?

Dersom du er privatperson og næringsdrivende som ikke leverer skattemeldingen eller leverer denne alt for sent er dette en sikker vei til økonomisk ruin.

  • Først vil du få varsel om tvangsmulkt med en ny kort frist til å levere skattemeldingen. Fra denne nye fristen løper det tvangsmulkt på kr 565,- pr dag (gjelder 2018(tilsvarende et halvt rettsgebyr)) frem til en grense på kr 56500,-.
  • Dersom selvangivelsen ikke er levert vil det i innleveringsåret i perioden oktober/ november bli fastsatt en skjønnsligning. Det er meningen at dette ikke skal spekuleres i og alle tvilstilfeller vil gå i den skattepliktiges disfavør.
  • I forbindelse med skjønnsligningen får skyldner i tillegg ilagt tilleggsskatt på 20%

Det er med andre ord svært ulønnsomt å bli skjønnslignet og er noe du bør gjøre absolutt alt for å unngå. Engasjer gjerne en regnskapsfører selv om det kan bli dyrt dersom du ikke klarer oppgaven selv. Det vil uansett være en rimelig løsning i forhold til skjønnslligning.

Vær oppmerksom på at dersom du kan skylde på unnskyldelige forhold som sykdom kan dette føre til at en søknad om å gjøre om skjønnsligning og frafalle tilleggsskatt frafalles. Du kan lese mer om temaet og skattemeldingen for øvrig i denne artikkelen om skattemeldingen på skattepenger.net. Der kan du også lese når skatteoppgjøret kommer og når du kan forvente å få utbetalt eventuelle skattepenger til gode.

Copyrighted content. All Rights Reserved.