Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Er feriepenger skattefritt?

Det er en vanlig misoppfatning at feriepenger er skattefritt. Denne misoppfatningen har naturligvis oppstått ved at det ikke foretas skattetrekk på feriepengene. Dette kompenseres imidlertid ved at det trekkes tilsvarende mer skatte de andre trekkmånedene. Ved årets oppgjør på skattemeldingen (selvangivelsen) så skal feriepenger tas med i beregningen av inntekt på lik linje med annen alminnelig inntekt. Feriepenger er således alltid skattepliktig!

Du kan lese mer om skatt på feriepenger samt beregning a feriepenger på feriepenger.org. Husk å følge opp arbeidsgiver du har sluttet hos i foregående år med tanke på at disse betaler ut feriepenger året etter. Spesielt dersom du har hatt en bijobb for å få en liten ekstrainntekt er dette lett og glemme. Useriøse arbeidsgivere spekulerer ofte i at du glemmer bort dette og betaler ikke før du ber om det.

Halv skatt i desember.

Det samme prinsippet i forhold til skatt på feriepenger gjelder når det kun trekkes halv skatt i desember. Ved det private årsoppgjøret som er skattemeldingen (selvangivelsen) så legges denne bruttoinntekten til grunn i sin helhet som alminnelig inntekt og grunnlaget for din totale skatt i inntektsåret.

Skatteoppgjøret er den endelige beregningen.

Skatteoppgjøret som som normalt legges ut i slutten av juni for private lønns og trygdemottakere utgjør den endelige bergningen av din skatt for foregående inntektsår. På skatteoppgjøret fremgår det om du har penger til gode eller skylder skatt (restskatt).

Husk at det ikke er en selvfølge at du får skatteoppgjøret i juni. Dersom du er slevstendig næringsdrivende så vil dette komme tidligst i august. Selv om du kun er lønnsmottaker eller mottar trygd kan du risikere at skatteoppgjøret kommer senere, spesielt dersom du har uført endringer på skattemeldingen så øker muligheten for det. Selv uten endringer så kan du risikere at oppgjøret ikke kommer før senest i oktober dersom du er uheldig.

Copyrighted content. All Rights Reserved.