Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Kommer betalingsanmerkninger frem på en politiattest?

En politiattest har ikke noe relevans i forhold til ubetalt gjeld og betalingsanmerkninger. Betalingsanmerkninger kommer således ikke med på en politiattest selv om denne er uttømmende. Betalingsanmerkninger er registrert hos kredittopplysningsbyrå og/ eller Løsøreregisteret og er ikke i noen tilfeller noe som sjekkes av politiet ved utstedelse av politiattest.

Kan de som krever politiattest også foreta en kredittsjekk av meg?

Hvem som helst kan ikke kreve politiattest av deg. Det er klart regulert i lov i de tilfeller et organ kan kreve politiattest og dersom det ikke er hjemlet i lov så kan organet ikke kreve politiattest. Dersom de likevel gjør det vil en begjæring om utstedelse av politiattest bli avslått av politiet på grunn av manglende lovhjemmel. Du kan sjekke denne nettsiden for å se godkjente formål til når det kan kreves politiattest og hva som i så fall skal fremgå på politiattesten.

Spørsmålet er om de samme organene uavhengig av om de kan kreve politiattest eller ikke har mulighet til å foreta en kredittsjekk av deg. Det er først viktig å påpeke at dette er to forhold som egentlig ikke har noen som helst relevans til hverandre. Hvem som kan foreta en kredittsjekk går frem av personopplysningsloven med forskrifter og konsesjonsvilkårene til kredittopplysningsbransjen.

Hovedregelen for at det skal kunne foretas en kredittsjekk er at det foreligger saklig behov for dette, vanligvis et kredittelement. I de aller fleste sakene hvor det kan kreves politiattest så foreligger det ikke saklig behov for å foreta en kredittsjekk. Eksempelvis så må du fremvise politiattest dersom du skal være trener i et idrettslag med mindreårige. Årsaken til dette er å luke ut personer som er dømt for pedofili, vold eller andre alvorlige forhold som gjør personen uegnet til å ha en slik posisjon ovenfor mindreårige. Dette omtales også som barneomsorgsattest. Det at en person ikke er i stand til å betale sine regninger eller ikke har tilstrekkelig orden i sin privatøkonomi har selvfølgelig liten relevans i forhold til å ha en slik posisjon og gir heller ikke tilstrekkelig grunn til å foreta en kredittsjekk.

I arbeidsforhold er det kun i spesielle tilfeller hvor arbeidsgiver kan kreve politiattest eller foreta kredittsjekk. Selv om arbeidsgiver kan kreve politiattest gir dette nødvendigvis ikke tilstrekkelig grunn til å kunne foreta en kredittsjekk. I arbeidsforhold med stort økonomisk ansvar (betydelig større enn en vanlig kassemedarbeider) eller med stort behov for sikkerhetsklarering kan det være mulighet til å foreta kredittsjekk. Dette fordi en arbeidstaker med økonomiske problemer i større grad kan falle for fristelsen for å foreta underslag eller motta bestikkelser. Vi understreker at dette ikke gir mulighet til å foreta kredittsjekk i det som må anses som normale arbeidsforhold uten særskilt stort økonomisk ansvar eller spesielt stort ansvar på annet vis som kan misbrukes ved bestikkelser eller lignende.


Oppsummert så kan vi berolige våre lesere med at betalingsanmerkninger ikke kommer frem på en politiattest samt at arbeidsgiver som en hovedregel ikke kan foreta en kredittvurdering dersom det ikke foreligger helt spesielle forhold som tilsier et saklig behov. Vi minner for øvrig om muligheten til å sperre deg selv for kreditt ved å sette en kredittsperre på deg selv hos kredittopplysningsbyråene. Da unngår du urettmessig snoking i dine kredittopplysninger på en effektiv måte.

Copyrighted content. All Rights Reserved.