Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hvor går grensen mellom ulovlig pyramidespill og lovlig MLM?

Hovedregelen som skiller mellom et ulovlig pyramidespill og lovlig MLM virksomhet (nettverkssalg) er at mer enn halve omsetningen kommer fra salg av varer eller tjenester fremfor verving av nye medlemmer. Dersom mer enn halve omsetningen kommer fra verving av nye medlemmer eller vederlag for å beholde medlemskapet eller prioritering i pyramidestrukturen.

Pyramidestruktur

Et typisk kjennetegn på både lovlig og ulovlig pyramidespill/ MLM virksomhet er at betydelig deler av midlene/ fortjenesten flyttes oppover i et pyramidelignende system hvor de på toppen tjener mest penger og de på bunnen sitter igjen som tapere. En pyramidestruktur innebærer alltid få medlemmer på toppen og de fleste på bunnen. I et rent ulovlig pyramidespill vil det alltid være et lite fåtall på toppen som sitter igjen med gevinst mens det store flertallet på bunnet av pyramiden vil sitte igjen som tapere. Dette er forklaringen på at rene pyramidespill uten reell omsetning av varer eller tjenester er forbudt ved lov i lotteriloven. Det er lotteritilsynet som fører tilsyn med loven og som er mottaker for eventuelle klager på tvilsomme konsepter.

Lovlig MLM virksomhet

Siden hovedregelen er at et pyramidespill kan betegnes som lovlig så minst halvparten av omsetningen være relatert til omsetning av varer eller tjenester så er det oppstått mange tvilsomme MLM selskaper som i realiteten er fordekte pyramidespill. Pyramidespillet dekkes over i form av overprisede produkter, veldig ofte relatert til helse og kosttilskudd som medlemmene må kjøpe hver måned for å beholde sin posisjon i pyramiden og beholde inntjeningen fra eventuelle medlemmer som ligger under dem i pyramiden. Dette har resultert i mange boder, loft og kjellere i Norge som er fylt opp av mer eller mindre unyttige produkter som er kjøpt uten annet mål og mening enn å beholde posisjonen i pyramiden.

Kan du tjene penger på MLM virksomhet?

Fordelen med et MLM konsept er at i utgangspunket kan alle tjene penger dersom de lykkes med å skape sin egen pyramidestruktur til en relativ lav inngangssum. I praksis så er det svært vanskelig å lykkes utover det å "gå i null". De som virkelig lykkes med nettverkssalg er personer med spesielle sosiale og kontakt skapende egenskaper. Dette gjerne i god kombinasjon med en god dose freidighet og pågangsmot. En god dose flaks i forhold med hvem du eventuelt lykkes med å få under deg i pyramiden har også mye å si da du vil være avhengig av personer under deg som jobber og lykkes med prosjektet.

De aller fleste MLM konseptene er useriøse og sikre tapsprosjekt. med dårlige produkter Det finnes imidlertid noen hederlige unntak. Du kan lese mer om det å ha en ekstrainntekt ved å drive med MLM virkesomhet her.

Copyrighted content. All Rights Reserved.