Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hvorfor får jeg brev fra Creditsafe?

Jeg får uforståelig post fra Creditsafe og forstår ikke hvorfor.

Creditsafe Norge er et kredittopplysningsbyrå som har konsesjon fra Datatilsynet til å drive kredittopplysningsvirksomhet i Norge mot privatpersoner. Du har sannsynligvis fått et gjenpartsbrev.

Hva er et gjenpartsbrev?

Når noen foretar en kredittsjekk av privatpersoner i Norge er kredittopplysningsbyrået pliktig til å sjekke den som blir kredittsjekket et gjenpartsbrev. Et gjenpartsbrev er et brev Creditsafe er pliktig til å sende deg når noen har kredittsjekket deg. På gjenpartsbrevet skal det gå frem hvem som har foretatt en kredittsjekk av deg samt hvilke opplysninger som er oppgitt til disse.

Hvorfor er jeg kredittsjekket via Creditsafe?

Det er mange årsaker til at man kan ha blitt kredittsjekket men normalt er det i forbindelse med at du har søkt eller bedt om et kundeforhold hos et foretak som innebærer et kredittelement. Dette vil nesten alltid skje i forbindelse med alle former for søknad om lån og kreditter hos finansinstitusjoner, deriblant forbrukslån og kredittkort. Det er også vanlig at det foretas kredittsjekk i forbindelse med opprettelse av mobilabonnement, bytte av strømleverandør, opprettelse av TV abonnement og andre lignende tilfeller som innebærer en form for et kredittelement.

I spesielle tilfeller kan du også bli kredittsjekket i forbindelse med jobbsøknad men kun dersom stillingen innebærer et stort ansvar for betrodde midler eller stillinger som stiller strenge krav til sikkerhetsklaring. Dette skyldes at personer som har dårlig privatøkonomi er mer tilbørlige til å foreta urettmessige overføringer eller motta bestikkelser i forbindelse med viktige offentlige stillinger. Når det gjelder vanlige stillinger med et begrenset økonomisk ansvar som kassemedarbeider i en dagligvarebutikk eller lignende er dette ikke tilstrekkelig grunnlag for å foreta en kredittsjekk. Vær imidlertid oppmerksom på at mange opplysninger om din økonomiske status ligger offentlig tilgjengelige i diverse registre, noe den kreative kan foreta en tilnærmet like utfyllende kredittsjekk av deg uten at du får gjenpartsbrev.

Hva kommer frem på en kredittsjekk?

Det som legges til grunn for din kredittsjekk er det som fremgår av gjenpartsbrevet. Dette er normalt skatteligningen for de siste 3 årene, eventuelle betalingsanmerkninger samt næringsinteresser du innehar. Ut i fra disse opplysningene danner kredittopplysningsbyråene, deriblant Creditsafe, forskjellige varianter av "creditscore" for å beregne hvor stor risiko det er for at du skal misligholde fremtidige kreditter. Ut i fra denne "creditscoren" avgjør foretaket som kredittsjekker deg hvorvidt de er villige til å gi deg kreditt eller ikke. Disse kriteriene kan være forskjellige fra bedrift til bedrift slik at et avslag en plass nødvendigvis ikke innebærer at du vil få avslag en annen plass. Dog har de aller fleste automatikk i at negative betalingsanmerkninger automatisk gir avslag på søknad om kreditt.

Copyrighted content. All Rights Reserved.