Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hva er Credicare?

Får du regning fra Credicare og lurer på hva Credicare er?

Credicare AS er et Norsk inkassobyrå lokalisert i Førde. Credicare AS har inkassobevilling fra Finanstilsynet til å drive fremmedinkasso, det vil si inndrive forfalte fordringer på vegne av andre. Et tradisjonelt inkassobyrå for å si det på en annen måte.

Det virker som om Credicare fokuserer på inndrivning av forfalte krav fra treningsbransjen og helseforetak. Spesielt inkassokrav fra treningssenterbransjen er en lukrativ affære da det forfaller nye krav fra de samme kundene måned etter måned. Siden kravene forfaller på forskjellige tidspunkt gis inkassobyråene anledning til å inndrive et inkassosalær på opptil kr 875,- (gjelder krav under kr 2500,-) på hver eneste månedsavgift som sendes til inkasso. Denne praksisen med å legge nytt inkassosalær på saker som sendes fortløpende til inkasso fra samme oppdragsgiver, har Finanstilsynet i sitt rundskriv av 8.2.2011. akseptert som lovlig praksis. Dette til tross for at det er svært tvilsomt at det såkalte "nødvendighetskriteriet" i inkassoloven er oppfylt i slike saker. Nødvendighetskriteriet innebærer at skyldner er ansvarlig for å dekke nødvendige utenrettslige kostnader ved å inndrive kravet. Mange mener det er vanskelig å se at det er nødvendig å drive inn slike krav enkeltvis i stedet for å legge nye saker til allerede eksisterende krav og således samle krav fortløpende. Likeså er det vanskelig å se at omkostninger på kr 875,- på hver eneste sak er nødvendig.

Mange melder seg inn på et treningssenter med den hensikt å trene men ender opp med å aldri benytte seg aldri av treningstilbudet. De fleste treningssetre opererer med en bindingstid på ett år samt oppsigelsestid. Det er omdiskutert hvor moralsk riktig det er å "melke" resurssvake personer som i et svakt øyeblikk får for seg at de skal forsøke å melde seg inn på et treningssenter. Svært mange ender opp med en rekke inkassokrav i tilegg for medlemsavgift for minst 12 måneder for et treningstilbud de aldri benytter seg av og er bundet opp til på grunn av den tvilsomme bindingstiden. Videre er det kjent at selv om en kunde åpenbart ikke benytter seg av tilbudet og har fått sperret sitt medlemskap på grunn av betlingsmislighold så lar treningssenteret medlemskapet løpe i flere år med en betydelig opphopning av gjeld. Det er ulike meninger om kunden kan takke seg selv på grunn av latskap eller om dette er umoralsk fra treningssenterets side og inkassoselskapet som følger dem opp med denne praksisen. Begrepet god forretningsskikk og inkassoskikk strekkes utvilsomt til det ytterste med denne praksisen. I Credicare sitt tilfelle er det hele i hvert fall en gigantisk melkeku.

Vi oppfordrer alle til å holde en skriftlig dialog på e-post med treningssenteret og inkassobyrå når det gjelder forhold rundt oppsigelse, inkassosaker og annet vedrørende avtalen som kan ha betydning senere ved et påstått betalingsmislighold. E-post kommunikasjon er enkelt å dokumentere i ettertid og har i mange tilfeller vist seg å være svært nyttig for å dokumentere oppsigelse eller tvister i saker. Du finner generelt mye nyttige artikler om generelle inkassospørsmål som kan melde seg i typiske saker som behandles av Credicare AS eller andre tilsvarende inkassoselskap.

Oppsummert så kan vi si at Credicare driver lovlig inkassovirksomhet med bevilling fra Finanstilsynet dog i en moralsk gråsone.

 

Copyrighted content. All Rights Reserved.