Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hva om jeg ikke har mottatt inkassovarsel før inkasso?

Jeg har fått inkassokrav uten å ha mottatt inkassovarsel først. Har jeg ikke krav på å få et inkassovarsel før saken går til inkasso?

Det er lovpålagt i inkassoloven § 9 at det skal sendes inkassovarsel før en sak oversendes til inkasso. Videre er det lovpålagt at dette inkassovarselet skal sendes etter at kravet er forfalt, det skal ha en betalingsfrist på minst 14 dager og varselet skal sendes på papir. Med andre ord er det ikke tilstrekkelig å sende et inkassovarsel på e-post eller sms da dette ikke vil oppfylle kravet til at det skal sendes på papir. Bestemmelsene kan heller ikke fravikes ovenfor forbruker, noe som innebærer at det ikke har noe å si om dere har avtalt at inkassovarsel ikke må sendes eller kan sendes på e-post eller sms da en slik avtale ikke vil være gjeldende på grunn av vilkåret om ufravikelighet.

Hva gjør jeg om jeg likevel mottar inkassokrav uten å ha mottatt inkassovarsel

Dersom du mottar et inkassokrav fra et inkassoselskap uten at du har mottatt inkassovarsel først, så må du gi beskjed til inkassoselskapet om dette. Det er da inkassoselskapet eller kreditor som har bevisbyrden i forhold til å dokumentere at dette er sendt. Bevisbyrden i pengekrav er mindre enn i straffesaker. Det er derfor tilstrekkelig å sannsynliggjøre at inkassovarselet er sendt. Det regnes som tilstrekkelig å sannsynliggjøre at inkassovarsel er sendt ved å fremskaffe kopi av varselet eller loggutskrifter som viser at varsel er sendt. Det må med andre ord ikke dokumenteres at du har mottatt det, kun sannsynliggjøre at det er sendt til deg. Du kan lese mer om temaet i denne artikkelen på inkassoguiden. Dersom det er benyttet feil adresse på inkassovarselet kan du lese denne artikkelen om hvem som har ansvaret for feiladressert post.

Hva er lovlig purregebyr?

Beregningen av purregebyr og inkassosalær er regulert i inkassoforskriften. Utgangspunktet for satsene er den såkalte inkassosatsen som fastsettes årlig at justisdepartementet. I 2016 er inkassosatsen kr 670,-. Tillatt purregebyr er 1/10 del av inkassosatsen, med andre ord kr 67,-. Det kan beregnes kr 67,- i gebyr for en purring som er sendt tidligst 14 dager etter kravets forfall. Det kan deretter beregnes et nytt purregebyr på kr 67,- for en ny purring eller inkassovarsel dersom den første purringen hadde en betalingsfrist på minst 14 dager og denne fristen er oversittet. De fleste kreditorer vil deretter sende saken til inkasso. Dersom dette ikke blir gjort kan to ny purregebyr legges til etter de samme reglene 6 måneder etter det siste varselet forfalt.

Når en sak går til inkasso er det lovpålagt at inkassoselskapet skal sende en betalingsoppfordring. Det er lovregulert hvilke opplysninger som skal fremgå i dette brevet og det er også lovregulert maksimalsatser på hva som kan kreves i inkassosalær dersom lovens krav forøvrig er oppfylt. Du kan lese en mer grundig gjennomgang av lovverket rundt saksgangen i en inkassosak og beregning av purregebyr og inkassosalær på inkassoloven.com.

Ikke godta et urettmessig krav bare fordi det kommer fra et inkassoselskap.

Ikke alle inkassoselskap er like seriøse og uansett kan et seriøst selskapet bli lurt til å ta imot oppdrag fra en useriøs oppdragsgiver. Det er alt for mange eksempler på at useriøse fordringer blir forsøkt legitimert ved hjelp av et inkassoselskap. Ikke godta dette, gi skriftlig beskjed til inkassoselskapet at kravet avvises og benytt dine forbrukerrettigheter. Du får mye god hjelp på inkassoguiden.no om hvordan du kan gå frem ved urettmessig inkassopågang.

Copyrighted content. All Rights Reserved.