Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hva er Bisnode?

Har du fått et uforståelig brev i posten fra Bisnode og lurer på hva dette er?

Bisnode er et kredittopplysningsbyrå med konsesjon fra Datatilsynet til å drive kredittopplysningsvirksomhet. Dersom du har fått et brev fra dem er det sannsynligvis et gjenpartsbrev som de er pålagt å sende deg etter at noen har foretatt en kredittsjekk av deg. Det skal gå frem av dette brevet hvem som har foretatt kredittsjekken.

Hva er en kredittsjekk?

En kredittsjekk brukes til å vurdere din økonomiske situasjon, dette gjøres gjerne i forbindelse med opprettelse av et kundeforhold som medfører et kredittelement. Typiske eksempler er opprettelse av mobilabonnement, ny forsikring, søknad om kredittkort eller andre typer lån som boliglån eller forbrukslån. En kredittsjekk benyttes for å vurdere risikoen med å innvilge deg kreditt opp mot antatt fortjeneste. Dersom risikoen vurderes til å være for stor vil du få avsalg på søknaden din.

I en kredittsjekk legges tilgjengelige opplysninger om din privatøkonomi og betalingshistorikk til grunn. Typiske grunndata er betalingsanmerkninger og opplysninger fra skattelistene. Andre forhold av mindre betydning er bosted, alder og lignende. Du kan lese mer om hva som legges til grunn ved en kredittvurdering her.

Det enkelte firma som foretar kredittsjekken velger selv hvor de skal sette grensen for om en potensiell kunde skal avvises på bakgrunn av kredittsjekken eller ikke. Det er med andre ord ikke Bisnode eller et konkurrerende kredittopplysningsbyrå som Experian eller Evry som avgjør om du gis kreditt eller ikke. Det er foretaket som foretar kredittsjekken som avgjør dette selv på bakgrunn av de opplysninger de får av kredittopplysningsbyrået. Derimot gis det ofte en anbefaling fra kredittopplysningsbyrået enten i form av en trafikklysmodell (rødt lys betyr at kreditt frarådes, grønt lys er ok og gult lys er et tvilstilfelle) eller en scoringsmodell, typisk en scala fra 0-100 hvor du er mer kredittverdig jo nærmere 100 du kommer.

Når det avgjøres om du gis kreditt eller ikke så veies risikoen opp mot hvor mye penger det er å tjene på å ta i mot deg som kunde. La oss ta et kredittkort som et eksempel. Se for deg at to konkurrenter har to forskjellige kredittkort, det ene selskapet har et kredittkort med 10 % årlig rente mens det andre selskapet har 30 % årlig rente. Det sier da seg selv at selskapet som har 30 % årlig rente kan tillate seg å ta større risiko enn konkurrenten med 10 % årlig rente da de vil tjene gode penger selv om en del kunder ender opp med å misligholde forpliktelsene sine. Dette er imidlertid et toegget sverd da dette ofte vil bey at de kundene med best kredittverdighet da naturligvis vil velge kredittkortet med 10 % årlig rente. Selskapet med 30 % årlig rente må således ta til takke med de nest beste kundene som kredittkortselskapet som tilbyr 10 % rente ikke vil ha. Budskapet er at man kan tiltrekke seg flere kunder ved å ha romslige kredittrammer men at dette ofte blir kompensert med høyere priser som skremmer vekk de potensielt beste kundene med lavest risiko.

Hvem kan kredittsjekke meg?

Alle som har et saklig behov kan foreta en kredittsjekk av deg. Normalt innebærer et saklig behov at det foreligger et kredittelement ment dette er ikke et absolutt krav. Dersom en privatperson skal foreta en kredittsjekk må dette saklige behovet begrunnes skriftlig til kredittopplysningsbyrået ved hver enkelt kredittsjekk. Firmaer trenger ikke å dokumentere dette fra gang til gang men må forplikte seg i avtale til å forholde seg til dette. Vi ser imidlertid at snoking forekommer i begrenset omfang men problemet er størst at det foretas unødvendige kredittsjekker i saker hvor det foreligger kun et snev av saklig behov.

Kan jeg nekte kredittsjekk?

Du kan ikke nekte at det foretas kredittsjekk av deg når det foreligger saklig behov men du kan sette en frivillig kredittsperre på deg selv. En frivillig kredittsperre innebærer at de som kredittsjekker deg får opp en melding om at du har sperret deg selv for kreditt og dermed vil det ikke gis opplysninger om din privatøkonomi. Dette er en fin ordning både for dem som ønsker å verne seg selv mot impulshandlinger og for dem som vil hindre snoking i egen privatøkonomi. Du kan lese om hvordan du setter kredittsperre på deg selv på dette nettstedet som omhandler kredittsperre.

Copyrighted content. All Rights Reserved.