Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hva er delingsøkonomi?

Delingsøkonomien har blitt svært populært de siste årene og blir ofte omtalt som den nye økonomien i vårt moderne samfunn. I frontet for delingsøkonomien står populære og anerkjente tjenester som AirBNB og Über som har vokst seg til å bli svært store og anerkjente på korte tid. I kjølvannet av slike pioner firmaer så dukker det nærmest opp daglig nye varianter av tjenester i et håp om å bli det nye "hotte" innen delingsøkonomien. For "mannen i gata" så har delingsøkonomien blitt den perfekte måten å skaffe seg en enkel og kjærkommen ekstrainntekt på.

Definisjon på delingsøkonomi

Det som definerer delingsøkonomien er at ressurser skal utnyttes mer effektivt. Slike ressurser trenger ikke å bare være formuesgoder men kan like gjerne være tjenesteyting. Egentlig det meste av hva man tradisjonelt bruker penger på i den tradisjonelle økonomien kan utnyttes innen delingsøkonomien.

Se for deg at du eier ett spesielt dyrt verktøy som du kanskje bruker noen få ganger i året. Resten av tiden ligger dette verktøyet ubrukt og den investerte kapitalen utnyttes ikke og verktøyet vil normalt miste verdi over tid. Samtidig er det mange andre som holder til i din by eller nærmiljø som gjerne skulle ha hatt et slikt verktøy for å utføre en bestemt jobb men synes det er dyrt og unødvendig å kjøpe dette dyre verktøyet kun for å bruke det en gang.Dett er et typisk eksempel på hvor delingsøkonomien passer perfekt. Ved å sette opp en online tjeneste hvor de som eier slikt spesialverktøy kan leie det ut og tjene penger på det når de ikke bruker det selv samtidig som andre som har brukt for dette slipper å foreta en stor engangsinvestering for å kjøpe noe de bare trenger en gang.

Eksempler på delingsøkonomi

  • Tjenester som innbærer at dyre formuesgoder utnyttes mer effektivt. Eksempel utleie av privat vil, bår, campingvogn, dyrt verktøy og lignende.
  • Formidling av utleie av privat bolig, hytte eller rom i egen bolig. Typisk Airbnb.com.
  • Utleien av enkle tjenester som barnevakt, hundepasser og lignede.
  • Transport tjenester hvor tanken er at personer som likevel skal kjøre en avstand, for eksempel Oslo til Trondheim kan ta med seg en passasjer eller gjenstand mot betaling. Betalingen er gjerne litt mindre enn det ville kostet å benytte tradisjonelle transporttjenester samtidig som den er stor nok til at begge parter føler det som en "vinn- vinn" situasjon.

Tillit innen delingsøkonomien

Det er normalt å være skeptisk til å leie ut dyre formuesgoder til fremmede mennesker eller å ta fremmede inn i eget hjem ved å bruke tjenester som Airbnb eller Coachsurfing. Her har delingsøkonomien en enkel og genial løsning som langt på vei gir brukerne en god trygghetsfølelse, nemlig kunderating. Dette betyr at når to parter har gjennomført en handel med hverandre gir de på aktuell profil på tjenesten de har benyttet hverandre en karakter og gjerne en omtale som partene tar med seg videre neste gang de skal bruke tjenesten. Dersom en person får en tvilsom omtale på Airbnb så vil denne personen få store problemer med å finne noen som er villig til å ta sjansen på å leie ut til denne personen på nytt. Likeså kan personer med mange og gjentatte gode omtaler oppleve at de ikke bare får leie uten problemer men også gjerne blir tatt ekstra godt i mot da utleier vet at de får besøk av en hyggelig person.

Et slikt karaktersystem sørger for at alle parter gjør det lille ekstra for at motparten skal gi dem en god karakter når handelen er ferdig. En annen fordel er at tilbydere i større grad en tradisjonelle næringsdrivende kan velge sine kunder. Dersom en tilbyder hos en delingstjeneste får en forespørsel fra en potensiell kunde den ikke føler seg komfortabel med kan man enkelt avvise forespørselen selv om reglene vil variere noe mellom de forskjellige tjenestene.

Copyrighted content. All Rights Reserved.