Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hva skjer om jeg ikke møter i forliksrådet?

De aller fleste sakene som fremmes for forliksrådet gjelder ubetalte pengekrav. Faktisk så unnlater det store flertallet å møte eller gi tilsvar til forliksrådet i slike saker. Dersom du ikke gir tilsvar i slike saker vil forliksrådet normalt avsi en uteblivelsesdom dersom de finner saken tilstrekkelig opplyst. En uteblivelsesdom vil bli stående som rettskraftig etter ankefristen er utløpt og kan da normalt ikke etterprøves.

Dersom du erkjenner kravet og ikke har annet forklaring på manglende oppgjør en dårlig betalingsevne så er det ikke så alvorlig at du ikke møter opp i forliksrådet, da konsekvensene normalt uansett vil bli at du dømmes til å betale. Det kan imidlertid være fornuftig å møte opp i forliksrådet uansett av flere årsaker. Dersom du viser at det ikke er viljen det står på så kan du muligens oppleve mer fleksibilitet i den videre saksbehandlingen. Et møte i forliksrådet er også en glimrende mulighet til å forhandle om en avdragsordning eller prute litt på kravet, veldig ofte går kreditor med på dette.

Dersom du er uenig i kravets rettmessighet er det svært viktig at du ikke bare møter opp i forliksrådet men at du passer på å gi tilsvar innen tilsvarfristen som fremgår i forkynningen av forliksklagen. Dersom du ikke gir tilsvar innen denne fristen vil det bli normalt avsagt uteblivelsesdom uten innkalling til møte i forliksrådet.

Ved møte i forliksrådet bør du ha det i bakhodet at medlemmene i forliksrådet har myndighet til å dømme men det er ingen krav til at de har juridisk kompetanse. Uansett hvor ulogisk dette fremstår så er det et faktum, du kan lese en utdypende kritisk artikkel om temaet her. Du bør derfor legge opp en strategi som ikke bare baserer seg på jussen selv om du vet at denne er på din side, men med saklige og folkelige argumenter som fremmes på en sympatisk måte.

Husk at avgjørelser til forliksrådet alltid kan ankes til Tingretten innen ankefristen.

Copyrighted content. All Rights Reserved.