Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hva er arbeidsavklaringspenger?

Arbeidsavklaringspenger er en ytelse fra NAV (tidligere trygdekontoret) som er ment å sikre deg inntekt i en periode du trenger bistand fra NAV for å komme deg i arbeid. Bistand kan være diverse hjelpe tiltak fra NAV slik som arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen nødvendig oppfølgning fra NAV for å hjelpe deg med å komme i arbeid.

Hovedregelen er at man ikke kan være mottaker av arbeidsavklaringspenger i mer enn 4 år. De fleste som ikke har kommet i arbeid i løpet av denne perioden med arbeidsavklaringspenger går over på uføretrygd. Hvis de ikke har krav på uføretrygd blir de normalt henvist til å søke sosialstønad.

Du kan lese mer om arbeidsavklaringspenger på dette nettstedet.

Copyrighted content. All Rights Reserved.