Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Når er fristen for å levere selvangivelsen?

Selvangivelsen har blitt en mye mindre byrde for vanlige lønnsmottakere ved at den kommer ferdig forhåndsutfylt og man ikke trenger å foreta seg noe dersom man ikke har endringer. For veldig mange er det imidlertid fortsatt behov for å gjøre endringer og for mange er arbeidet med dette såpass omfattende at det er en liten byrde i seg selv å få levert selvangivelsen i tide.

For lønnstakere og pensjonister er fristen for å levere selvangivelsen 30 april.

For næringsdrivende er fristen for levering av selvangivelsen 31 mai ved elektronisk levering. Næringsdrivende som vil levere på papir må i likhet med lønnstakere og pensjonister levere innen 30 april.

Er det mulig å få utsatt innleveringsfristen?

Det er mulig å søke om utsatt innleveringsfrist for selvangivelsen. Det må da søkes om dette innen den opprinnelige innleveringsfristen, søknaden kan og bør sendes elektronisk via altinn. Utsettelse kan gis i inntil en måned og må begrunnes. Utsettelse på inntil 14 dager blir normalt innvilget automatisk uten manuell saksbehandling.

Hva er konsekvensene ved forsinket innlevering av selvangivelsen?

Dersom du ikke leverer inn selvangivelsen innen innleveringsfristen vil ditt skatteoppgjør sannsynligvis bli forsinket og du risikerer forsinkelsesavgift. dersom forsinkelsen er på under 1 mnd er avgiften 2 promille av nettoinntekten. Ved 1-3 måneders forsinkelse er avgiften 1 % av nettoinntekten og 2 % ved forsinkelse på over 3 mnd. Dersom du har fått innvilget utsettelse og oversitter den nye fristen beregnes forsinkelsesavgiften ut i fra opprinnelig frist. Forsinkelsesavgiften har en øvre grense og skal aldri overstige kr 15000,-. Forsinkelsesavgift kan bortfalle dersom forsinkelsen unnskyldes sykdom, alderdom, uerfarenhet eller andre årsaker. 

Ved forsinkelse utover 3 måneder risikerer skatteyter å bli skjønnslignet. Dette vil bli korrigert ved senere godkjent innlevering av selvangivelsen.

Ved både utsettelse og forsinket innlevering må skatteyter påregne at skatteoppgjøret blir forsinket.

Copyrighted content. All Rights Reserved.