Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hva er forskjellen på Mastercard og Visa?

I Norge prater vi ofte om bankkort, kredittkort, Mastercard og Visa om hverandre, men er dette det samme eller ha er egentlig forskjellen på disse? Hva med det norske BankAxept systemet, hvilken rolle har det oppe i dette?

Mastercard og Visa er rett og slett betalingsformidlingstjenester eller betalingsnettverk. Du oppbevarer ikke pengene hos dem, eller har kreditt hos dem. Dette skjer hos banken eller kredittinstitusjonen som har utstedt kortet til deg. Mastercard og Via er kun mellomledd.

Når du bruker et betalingskort, enten dette er debetkort (du bruker penger du har på konto) eller kredittkort (du låner penger), så er dette knyttet opp til ett eller flere betalingsnettverk. Tidligere kunne du ofte oppleve at norske bankkort var knyttet opp til norske BankAxept, Mastercard, Visa samt flere andre mindre kjente betalingsnettverk som var populære i andre land.

I dag er det mest vanlig at et kort kun er knyttet opp til ett betalingsnettverk, typisk Mastercard eller Visa. I tillegg er gjerne kort i fra norske banker i tillegg knyttet opp mot BankAxept. Det som skjer da er at når du betaler med kortet i Norge, hos en aktør som er knyttet opp mot BankAxept, så velger den denne fremfor Visa eller Mastercard. Dette fordi det er billigere for det norske brukerstedet å benytte BankAxept, selv om det ikke har noe å si for deg som bruker da det er butikken som betaler gebyrene til betalingsnettverket.

I utlandet derimot får du ikke betalt med BankAxept (med enkelte unntak av fergeforbindelser, grensebutikker o.l.). Da må du betale med Visa eller Mastercard. Det samme gjelder ved netthandel.

Hvordan genereres cashback med Mastercard og Visa?

Når du betaler med Mastercard eller Visa så må butikken du handler hos, betale ett gebyr til Mastercard eller Visa på flere prosent av salgssummen, 2-4 % av salgssummen er normalt, men varierer mye fra land til land. Dette er en avgift som skal dekke kostnadene med å etablere og opprettholde et kundeforhold mellom forretningen og Mastercard/ Visa.

Dette gebyret er såpass stort at det gir Mastercard og Visa et handlingsrom til å tilby noe av summen i kompensasjon til kredittinstitusjonen som har utstedt kortet til deg. Dette kan de igjen gi tilbake til deg i form av cashback. I praksis er det med andre ord egentlig forretningen du handler hos som betaler dette.

I EU er det regler på hvor mye Mastercard og Visa kan gi tilbake i slik kompensasjon til kredittinstitusjonen. Derfor er det ofte vanlig at korteier får mindre i cashback ved bruk i EU og EØS land, inkludert Norge, enn de får ved bruk utenfor EU.

Hvis ditt Mastercard eller Visa kort også er et kredittkort, så tjener banken i tillegg veldig mye penger på renter når kundene velger å utsette deler av betalingen på kredittkort fakturaen sin. Denne høye fortjenesten benyttes gjerne delvis på å tilby ekstra cashback slik at kredittkortet fra den aktuelle tilbyderen skal fremstå som mest lukrativt i markedet, med best cashback som igjen genererer flere kunder og mer bruk.

BankAxept er en norsk løsning som eies av norske banker for å gjøre betalingstransaksjoner billigst mulig og unngå fordyrende mellomledd som Mastercard og Visa. Dette gjør at gebyrene for brukerstedene i Norge blir mye lavere og alltid foretrekkes når kortet har denne muligheten. Det følger dermed heller ikke med noe form for cashback ved BankAxept og derfor er det heller ikke vanlig å benytte dette på kredittkort da denne mangelen på ekstrainntekt i form av cashback vil gi kort med Mastercard og Visa et konkurransefortrinn på slike produkter.

Revolut er den mest populære av flere utenlandske Fintech løsninger som tilbyr gratis debetkort til norske forbrukere. Ved å benytte dem får du enten ett Visa eller Mastercard helt uten gebyrer, noe dom gjør dette billigere enn norske kort, samtidig som du får et tilnærmet fullverdig kontoforhold i en bank uten gebyrer. Dette er absolutt noe de fleste nordmenn bør vurdere, spesielt som et ekstrakort til bruk på reiser og netthandel da du slipper gebyrer og valutapåslag. Det kan også brukes i Norge på alle steder som godtar Mastercard eller Visa, men ikke dem som kun tar BankAxept. Det vil si 99% av alle brukersteder i Norge som tar kort. Du kan lese mer om Revolut i denne artikkelen hos kredittstyring.no.

Copyrighted content. All Rights Reserved.