Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Når kommer skatteoppgjøret?

Skatteoppgjøret kommer i slutten av juni for normale lønnsmottakere og trygdemottakere. For selvstendig næringsdrivende og deres ektefeller kommer skatteoppgjøret i begynnelsen av august. Dette gjelder hovedoppgjøret. Ikke alle for skatteoppgjøret ved hovedoppgjøret, dette kan skyldes mange årsaker, for eksempel utvidet kontroll av selvangivelsen eller forsinket innlevering.

Skattepengene for dem som har penger til gode skal utbetales innen 2 uker etter skatteoppgjøret er lagt ut. Normalt kommer utbetalingen få dager etter at skatteoppgjøret er lagt ut.

Copyrighted content. All Rights Reserved.