Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Kan jeg få en politiattest på meg selv?

Jeg vet at jeg har hatt noen ting på rullebladet for mange og lurer på hva som vil komme frem på en politiattest. Er det mulig å få en politiattest på meg selv uten at jeg skal bruke den til noe?

Du kan be om innsyn i strafferegisteret men kan ikke få en politiattest på deg selv.

Alle kan kreve innsyn i politiets registre om hva som er registrert på dem selv. Dette skal normalt innvilges dersom det ikke fremgår opplysninger om en pågående etterforskning som kan ødelegge for politiets arbeid. Du kan begjære innsyn ved å bruke dette skjemaet til politiet.

Det som skal fremgå av en politiattest avhenger av formålet med attesten.

Grunnen til at du ikke kan få en politiattest på deg selv er at det er situasjonsbetinget ha som fremgår på denne. På politiattest.com kan du se en full oversikt over alle godkjente formål og lovhjemmel for å få en politiattest og hva som skal være med på en slik attest.

Dersom du for eksempel skal ha en politiattest fordi du skal være idrettsleder for barn så er dette hovedsakelig for å luke ut personer som er dømt for lovbrudd relatert til vold og misbruk av barn eller andre alvorlige lovbrudd som kan svekke tillitten til din evne til å gi barna tilstrekkelig omsorg og beskyttelse. En sak relatert til økonomisk kriminalitet har dermed liten relevans og vil derfor ikke tas med.

Dersom du derimot trenger en politiattest i forbindelse med opptak til politiskolen vil det aller meste komme med da det skal gis både en uttømmende og utvidet politiattest. Her er det svært få unntak både i typer saker og alder på sakene. De fleste unntak gjelder ungdomskriminalitet utført før 18 år og saker som er løst i konfliktrådet for mer enn 2 år siden.

På de fleste typer politiattester er det aldersfrister for hvor gamle lovbrudd som skal tas med. Det er kun når det er lov å kreve uttømmende og utvidet politiattest at det aller meste skal med uansett alvorlighetsgrad og alder.

Du må oppgi formålet for å få politiattest

Du kan ikke be om en politiattest bare fordi du er interessert i hva som står på den. Du må oppgi grunn og kan bli bedt om å dokumentere grunnen. Dersom du ser på godkjente formål for politiattest så vil du se at det er enkelte formål hvor det ikke kreves bekreftelse fra den som skal ha politiattesten. F.eks. ved adopsjon fra utlandet så er dette ikke krav selv om det kreves uttømmende politiattest. Således kan du nok lure til deg en politiattest dersom du ønsker dette men det vil være mye enklere å be om innsyn i strafferegisteret og sjekke opp resultatet av denne i forhold til begrensningene om hva som skal med i henhold til gjeldende lov og forskrift.

Forenklede forelegg kommer ikke med på en politiattest

Forenklede forelegg vil aldri komme med på en politiattest. Dette er grunnen til at det som oftest er fornuftig å godta dette som en løsning på småsaker som fartsovertredelser og lignende. Hele hensikten med dette er at du betaler deg fri og slipper at dette får andre konsekvenser (bortsett fra prikker på førerkortet).

vi har forøvrig tidligere skrevet en artikkel i forhold til om betalingsanmerkninger kommer med på en politiattest og i hvilken grad en arbeidsgiver kan kredittsjekke potensielle arbeidstakere.

Copyrighted content. All Rights Reserved.