Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hvordan få sixpack?

Hvordan trene for å få sixpack?

Dette er spørsmålet mange stiller. Svaret er at spørsmålet er feil vinklet. Alle har allerede sixpack. Problemet er at for de aller fleste så er sixpacken godt gjemt under et solid lag med fett.

Det viktigste tiltaket for å få sixpack er med andre ord å sørge for å redusere fett prosenten. Kort fortalt betyr dette å sørge for at man spiser mindre kalorier enn forbrenner. Fysiske lover er da så enkle at man over tid er nødt til å gå ned i vekt dog vil vekten variere noe fra dag til dag på grunn av forhold som kroppens veskeinnhold, mengde mat i fordøyelsessystemet og mengde avføring i tarmene. Dette kan alene føre til at kropps vekten varrerier noen kilo fra dag til dag men på lang sikt har det ellers ingen betydning.

Når man reduserer kaloriinntaket til å være under beregnet forbrenning er det viktig at man ikke går for fort frem. Da vil kroppen i for stor grad bryte ned muskler fremfor fett, noe som er uønsket. "Kroppens motor" blir da mindre med dertil tilhørende lavere forbrenning og man kommer raskt inn i en ond sirkel med behov for ytterligere behov for reduksjon i kaloriinntaket. Redusert muskelmasse er uønsket for de fleste og vil naturligvis også innbefatte reduksjon av muskelmassen i mageregionen. Dog vil konturene av en sixpack alltid være synlig så lenge man har lav nok fettprosent.

 

Copyrighted content. All Rights Reserved.