Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Når fikk kvinner stemmerett?

Stemmerett for kvinner var en rettighet som kvinner ble innført etappevis i Norge. I 1901 fikk kvinner begrenset kommunal stemmerett men det var først i 1913 hvor det ble gitt allmenn stemmerett til kvinner i Norge ved stortingsvalg.

Copyrighted content. All Rights Reserved.