Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hvem er min fastlege?

Hvordan finne ut hvem som er din fastlege?

Mange personer er svært sjeldent syke og har ikke vært hos legen på mange år. Det er faktisk en del som ikke vet hvem fastlegen dems er til tross for at fastlegeordningen nå har eksistert i ganske mange år.

For å finne din fastlege kan du benytte denne linken for å logge deg inn på helsenorge sine sider og finne ut hvem som er din fastlege og eventuelt bytte fastlege. Du trenger å identifisere deg med bankid, buypass, minid eller commfides for å få logget inn. Ikke la deg forvirre av overskriften og teksten på nettsiden du kommer til, det kan virke som om du kun har kommet til siden for å bytte fastlege men ved å logge deg inn får du også opplyst hvem din eksisterende fastlege er uten at du trenger å nytte denne.

Må jeg ha fastlege?

Det er frivillig å stå under fastlegeordningen i Norge. Dog er de fleste legene tilknyttet fastlegeordningen og du har ikke de samme rettigheter på å få time hos den legen du foretrekker, dersom denne ikke er din fastlege. En annen vesentlig ulempe er at egenandelen er vesentlig høyere dersom du ikke ligger under fastlegeordningen. Det er en form for frivillig tvang for å si det på godt norsk. Noen står utenfor av prinsipp men det er absolutt enklest å føye seg etter systemet og benytte seg av ordningen. Du kan imidlertid når som helst melde deg inn under fastlegeordningen igjen og få di egen fastlege. Det er da viktig å merke seg at du da risikerer å få tildelt en fastlege som du ikke ønsker fordi den legen de foretrekker ikke har flere ledige plasser på sin fastlege liste.

Ta vare på din fastlege!

Dersom du har en fastlege som er dyktig og også populær hos andre pasienter så kan du oppleve problemer med å få få den fastlegen tilbake. Under visse forutsetninger har du imidlertid krav på å få din gamle fastlege tilbake dersom du flytter fra kommunen og tilbake igjen innen 3 år. Budskapet er imidlertid å beholde en fastlege dersom du er fornøyd med denne, selv om det kan påføre deg litt ekstra reise og andre ting. Den enkelte må selvsagt gjøre en selvstendig samlet vurdering av hvor hensiktsmessig det er for dem å beholde en fastlege til tross for eventuelle ulemper med denne.

Dersom du ikke vet hvem din fastleger er så bør du likevel prøve den som står oppført på deg da dette gjerne er en erfaren lege som har fått deg som pasient fordi du på et tidligere tidspunkt gjerne har hatt en tilknytning til denne legen. De fastlegene som har ledig kapasitet er gjerne nye uerfarne eller upopulære leger. Det er dermed alltid en risiko for å få en lege man blir misfornøyd med dersom man bytter til en vilkårlig lege.

Copyrighted content. All Rights Reserved.