Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Har jeg lov til å ta opp hemmelig lydopptak av telefonsamtaler og møter?

Det er faktisk helt lovlig i Norge å ta hemmelige lydopptak av telefonsamtaler, samtaler og møter. Den eneste viktige forutsetningen er at du selv deltar i samtalen eller møtet. Hvis du ikke deltar i samtalen eller møtet så vil det bli betegnet som ulovlig overvåkning, noe som er straffbart. Så vær forsiktig og tenkt deg om før du tar hemmelige lydopptak.

Dersom du vil ta opptak i forbindelse med næringsvirksomhet som ikke har privat karakter for deg så må du opplyse om opptaket og/ eller be om samtykke til dette. F.eks. så har et telefonsalgfirma ikke lov til å ta lydopptak telefonsamtaler uten å opplyse om dette først. Dette gjelder selv om opptaket er ment å brukes i opplæringssammenheng.

Bruk hemmelige lydopptak i arbeidskonflikt

Dersom du er i konflikt med arbeidsgiver eller mistenker at en medarbeidersamtale du blir innkalt til kan utvikle seg i negativt så er det absolutt å anbefale å ta ett hemmelig lydopptak av samtalen. Dette er også noe fagforeningene har begynt å oppfordre sine medlemmer til å gjøre dersom de mistenker at møtet skal ha en negativ utvikling eller det kan bli fremmet påstander eller beskyldninger som vil bli benektet i ettertid. Et slik lydopptak kan være gull verdt i en eventuell senere rettslig eller utenrettslig prosess.

Bruk hemmelige lydopptak i møte med det offentlige

Dersom du skal i møte med NAV, skole, namsmannen, sykehus m.m. så kan det også være lurt å legge til seg en vane med å ta lydopptak av samtalene. Et møte som du ikke ante at skulle ha en negativ vinkling kan fort snu seg og da er det for gjerne for sent å starte et diskret lydopptak. Det kan også oppleves at et møte er svært positivt der su blir lovet "gull og grønne skoger" for at dette i ettertid ikke skjer og det benektes at slike løfter er gitt. Igjen er et lydopptak gull verdt.

Bruk sunn fornuft og slett gamle opptak

Selv om det er helt lovlig å ta hemmelige lydopptak av samtaler som har en privat karakter for deg så vil vi anbefale deg å være bevist på personvernet ovenfor andre som deltar i samtalene og som ikke er klar over opptakene. Du bør derfor slette opptak så fort det er klart at du ikke vil få senere nytte av disse selv om du ikke er lovpålagt å gjøre dette.

Ikke la dine leverandører slippe unna med brutte løfter

Samtaler med forsikringsselskap, banker, teleleverandører, klagesaker og inkassosaker er andre eksempler hvor du bør sikre deg med hemmelige lydopptak. Slike samtaler ender gjerne opp i ettertid med brutte løfter og da er et lydopptak igjen gull verdt.

Se for deg at forsikringsagenten lover deg på telefon at forsikringen du kjøper gjelder i et bestemt tilfelle som du er spesielt opptatt at skal gjelde. Senere skjer det aktuelle tilfellet og du får avvist et erstatningskrav med noe som står med liten skrift på side 18 i vilkårene. Hvis du da kan bevise til at du ble muntlig lovet det motsatte så har du med en gang en mye bedre sak da du avslører dem i regelrett løgn.

Inkassoguiden.no har forøvrig nylig posten en artikkel hvor de oppfordrer alle til å ta hemmelig lydopptak i sin dialog med inkassobyrå og offentlige tjenestemenn. Vi er enige med dem i påstanden om at svært mange saksbehandlere får seg til å si ting de aldri hadde turt å skrive i et brev og sette sin signatur på.

Bruk mobiltelefonen til å ta hemmelige lydopptak

Det beste er at du ikke trenger å investere en eneste krone for å begynne å ta hemmelige lydopptak. Så og si alle eier en moderne smarttelefon i dag som er fullt brukbar til formålet og svært mange av disse har fra fabrikk forhåndsinstallert nødvendig programvare til å ta lydopptak. Hvis det ikke er tilfellet så finnes det en rekke gratis "apper" til formålet.

Forøvrig er en mobiltelefon en helt normalt å legge fra seg på bordet i et møte uten at noen lurer på hva den gjør der. Gode "apper" avslører deg ikke og gir ikke tegn på at et opptak pågår.

Copyrighted content. All Rights Reserved.