Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hva bør man tenke på ved øvelseskjøring?

Når barna fyller 16 år er det lov til å øvelseskjøre i Norge under visse forutsetninger. Spørsmålene som melder seg da for litt bekymrede foreldre er mange. Mange tror faktisk at aldersgrensen fortsatt er 17 år og tror at barna forsøker å lure dem til en prøvetur. Nå er aldersgrensen 16 år men litt mer formaliteter må samtidig være på plass i forhold til når aldersgrensen var 17 år.

Forutsetninger for at øvelseskjøring er lovlig:

  • Den som øvelseskjører må ha med legitimasjon, bevis på gjennomført trafikalt grunnkurs. Førerkort for annen klasse dekker begge behovene.
  • Den som øvelseskjører må være minimum 16 år og ha gjennomført trafikalt grunnkurs eller ha førerkort i annen klasse (typisk moped, lett mc eller traktor).
  • Ledsageren må være minst 25 år og ha hatt førerkortet sammenhengende de siste 5 årene. Førerkortet må medbringes.
  • Bilen skal være merket med rød L på hvit bakgrunn som festet godt synlig på bilens bakside.
  • Ledsager skal ha eget ekstraspeil for å følge med på trafikk bak bilen.
  • Øvelseskjøringen foregår i Norge. (F.eks. i Danmark og Sverige er det strengere regler for øvelseskjøring enn i Norge).
  • Bilen skal selvfølgelig være i forskriftsmessig stand og ha gyldig ansvarsforsikring. Bilen må også gjelde for førerkortklassen, med andre ord ikke veie over 3500kg (en vanlig personbil veier langt under dette).
  • Det er ikke tillatt å gjennomføre øvelseskjøring i perioden 1.november til 15. mars dersom den som øvelseskjører ikke har hatt kurs i mørkekjøring.
  • Ledsager har ikke lov til å ta betalt.

Dersom den som øvelseskjører er over 25 år er det ikke krav til at denne har gjennomført trafikalt grunnkurs for å øvelseskjører. Ellers gjelder de samme reglene for disse personene.

Øvelseskjøre med manuelt eller automatgir?

Det er mulig å øvelseskjøre og ta førerprøven med automatgir. Dersom førerprøven gjennomføres med automatgir vil det imidlertid kun bli gitt førerkort med tillatelse til innehaveren å kjøre bil med automatgir. Automatgir blir stadig mer populært samtidig som det blir mindre og mindre biler med manuelt gir. Spesielt blant nye biler regnes automatgir som det normale og det vil bare bli færre biler med manuelt gir i fremtiden. På den andre siden er det mange unge sjåfører som ikke har råd til annet enn en gammel billig bil hvor fortsatt manuelt gir er det som er desidert mest vanlig. Det blir normalt vesentlig lettere og dermed billigere (behov for færre kjøretimer hos kjøreskole) å ta førerkortet med automatgir og stadig flere velger derfor dette.

Mange husstander disponerer to biler. Dersom begge har manuelt gir eller begge har automatgir er det gjerne et enkelt valg, man tar det man har. Det er tross alt bedre å øvelseskjøre uansett hvilken type gir man ender opp med å ta førerkort for. Det er vesentlig enklere å komme i gang med automatgir men mange mener det uansett er best å hoppe rett i det med manuelt gir dersom man har sjansen til det. Dersom man har mulighet til å øvelseskjøre mye med manuelt gir (slik at dette mestres fullstendig) før man begynner å ta kjøretimer hos kjøreskolen bør behovet for antall kjøretimer ikke bli høyere for manuelt gir i forhold til automatgir.

Så vårt råd er å øvelseskjøre med manuelt gir dersom man har tilgang til det samt at man har mulighet for å øve mye privat før man begynner med ordinære kjøretimer hos kjøreskole. I motsatt fall er automatgir et godt alternativ i stedet for ingenting Med automatgir blir man tross alt vant med å håndtere en bil forøvrig, ferdes i trafikken og få den såkalte vei følelsen.

Sjekk forsikringen!

Før dere setter i gang med øvelseskjøring anbefaler vi på det sterkeste og undersøke hvilke vilkår som gjelder i forsikringen i forhold til øvelseskjøring og eventuelt foreta nødvendige endringer.

Kontakte kjøreskole før man begynner å øvelseskjøre?

En del kjøreskoler anbefaler å ta en kjøretime eller to med kjøreskolen hvor både ledsager og elev er med før man begynner å øvelseskjøre privat. Dette for å komme i gang og innarbeide gode rutiner i forbindelse med øvelseskjøringen. Noen føler nytte og trygghet ved å gjøre dette mens andre er av den oppfating at det kun er en måte for kjøreskolen å tjene ekstra penger på. Vi overlater til den enkelte å avgjøre hva som føles riktig for dem.

Kan jeg øvelseskjøre med flere personer i bilen eller tilhenger?

Mange finner det praktisk å øvelseskjøre i forbindelse med turer/ feriereiser hvor flere er med i bilen. Dette er lovlig men vi oppfordrer til å vente litt med dette til den verste usikkerheten hos føreren har gitt seg. Ta derfor de første turene kun sammen med ledsager de første gangene du øvelseskjører. Det er også lov å øvelseskjøre med tilhenger innenfor de begrensninger som ligger for bruk av tilhenger i førerkortklassen.

Copyrighted content. All Rights Reserved.