Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hva betyr inkubasjonstid?

Inkubasjonstid er den tiden som går fra du blir utsatt for smitte av en sykdom til sykdommen slår ut.

Dersom en person som er syk hoster på deg og har en sykdom som smitter med dråpesmitte hvor inkubasjonstiden er 48 timer, så vil det da gå 48 timer fra personen hostet på deg til du begynner å føle deg syk. Dette er vel og merke dersom du ble utsatt for tilstrekkelig med smittestoffer og du ikke er immun mot den aktuelle sykdommen fra før.

Hvor lang inkubasjonstiden en sykdom har varierer veldig fra sykdom til sykdom. Omgangssyke er et eksempel på en sykdom med veldig kort inkubasjonstid hvor inkubasjonstiden kan være ned mot 12 timer. Kyssesyken og vannkopper er derimot eksempler på sykdommer med en lang inkubasjonstid på opptil flere uker.

Det kan i noen tilfeller være livsviktig å vite hvor lang inkubasjonstid en sykdom har.

Det er flere årsaker til at det ikke bare er praktisk å vite hvor lang inkubasjonstid en sykdom har men det kan også være svært viktig. Dersom du har vært i kontakt med en person med influensa, omgangssyken eller lignende bør du for eksempel unngå å gå på besøk til syke og gamle til du er sikker på at det er gått god til siden inkubasjonstiden var over for den aktuelle sykdommen. Det er i slike tilfeller viktig å vite at inkubasjonstiden alltid varierer noe i tilfelle til tilfelle.

Ved utbrudd av alvorlig livstruende sykdommer i bestemte områder er det vesentlig å vite hvor lang inkubasjonstid sykdommen har med tanke på hvor lenge personer, som ikke har sykdoms symptomer men har vært i kontakt med smittede personer, skal holdes i karantene. Ved utbrudd av sykdommer som SARS, Fugleinfluensa og Svineinfluensa hvor man frykter omfattende epidemi er det veldig vesentlig å få avklart hvor lang inkubasjonstid sykdommen har så fort som mulig for å stoppe smitten før den kommer ut av kontroll.

Inkubasjonstiden trenger ikke å ha noe å si i forhold til smittefare og hvor smittsom sykdommen er.

Inkubasjonstid må ikke forveksles med smittefare. Smittefare er den tiden en person er smittsom og kan også variere mye fra sykdom til sykdom. Noen sykdommer er smittsomme tidlig i inkubasjonstiden frem til lenge etter sykdomstegnene har forsvunnet mens andre sykdommer bare er smittesomme i en relativ kort del av sykdomsløpet. Andre forhold som kan være relevante er hvor smittsom selve sykdommen er og hvor lenge bakteriene/ viruset overlever utenfor kroppen.

Copyrighted content. All Rights Reserved.