Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Finnes det alternativ til Popcorn Time?

For kort tid siden ble den populære gratistjenesten PopcornTime nedlagt etter betydelig press og dommer i forhold til tjenestens lovlighet. På samme måte som tradisjonell fildeling så har slike tiltak liten hensikt. Man fjerner en tjeneste så dukker 10 nye opp. Slik er det også med Popcorn time. 

Nye tilsvarende gratis tjenester har dukket opp. De mest populære for øyeblikket er www.dreamfilmhd.bz og www.strem.io. Tilsvarende tjenester vil nok fortsette å dukke opp etterhvert som andre blir stoppet eller ny teknologi utvikles.

Vi minner om at lovligheten av slike tjenester er omdiskutert og dersom du velger å bruke en slik tjeneste så risikerer du erstatningskrav og rettsforfølgelse. Frem til  nå har det imidlertid rettighetshaverne prioritert å gå etter tjenestetilbyderne så risikoen er foreløpig liten men du har ingen garanti for at du ikke kommer i søkelyset dersom du bruker en slik tjeneste.

Dersom du skulle motta erstatningskrav etter at du eller noen i din husstand har brukt en slik tjeneste er det viktig å huske at det ikke bare må bevises at ditt abonnement har bitt brukt men også hvilken bruker som har brukt tjenesten. Ja, du har gjerne et ansvar ovenfor din bredbånd leverandør i forhold til bruken av bredbåndet, men en slik avtale er nødvendigvis ikke relevant i forhold til et søksmål fra en ekstern tredjepart. Da må det bevises hvem som faktisk har brukt den påståtte ulovlige tjenesten. 

Copyrighted content. All Rights Reserved.