Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Har jeg lov til å bruke og eie falske markevarer?

Det er ingen hjemmel i Norsk lov verk som forbyr privatpersoner å eie og bruke flaske merkevarer, såkalte piratkopier. Eksempler på populære piratkopier er kopier av kjente damevesker, klesmerker, klokker, solbriller og lignende.

Er det lov å importere falske merkevarer?

Det er heller ikke ulovlig for privatpersoner å importere falske merkevarer så lenge det er i begrenset omfang til eget privat bruk. Dersom importen skjer i næringsvirksomhet eller er av en slik skala at det ikke er sannsynlig at det er til privat bruk så er dette ulovlig og kan medføre straff og/ eller erstatningsansvar ovenfor rettighetsinnehaveren.

Har jeg lov til å selge piratkopierte varer?

Så lenge det ikke bærer preg av næringsvirksomhet så er det lov. Dersom du eier en falsk brukt merkevare og ønsker å selge den etter å ha brukt den selv så er det ingen lov som forbyr deg dette.

Du bør være veldig forsiktig med å selge og annonsere falske merkevarer da du lett kan bli beskylt for å drive dette som næringsvirksomhet (selv om du ikke er registrert med firma). En del merkevare eiere bruker mye ressurser på å stoppe piratkopier og kan påføre deg mye problemer dersom du trår feil. De kan også velge å anmelde deg eller rette erstatningskrav mot deg selv om du selv mener at du ikke har drevet næringsvirksomhet. Den kan være små nyanser på hva som skiller privat salg og næringsvirksomhet.

Copyrighted content. All Rights Reserved.