Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Er jeg deprimert?

Hvis du stiller deg selv dette spørsmålet og din tilstand har vedvart over en lengre periode så er svaret sannsynligvis ja.

 Typiske tegn på depresjon:

 • Nedstemthet
 • Tristhet, lett for å gråte
 • Manglende initiativ
 • Lave tanker om seg selv
 • Ingen eller lav glede over ting man tidligere hadde stor glede av
 • Problemer med å ta tak i og gjennomføre oppgaver man normalt ikke ville hatt problemer med å ta tak i og gjennomføre
 • Søvnforstyrrelser
 • Problemer med å gjennomføre jobb/ skole
 • Tanker om å avslutte eget liv

Husk at ale tegnene ikke må være til stede for at du skal være deprimert. Du kan absolutt lide av depresjon selv om du ikke går med selvmordstanker. Dersom du imidlertid har slike tanker er det viktig at du oppsøker profesjonell hjelp så fort som mulig.

Psykriatrien har kommet langt i å behandle depresjon med gode resultater og de aler fleste blir helt friske igjen. Depresjon kan skyldes forskjelige årsaker, hendelser nå eller tidligere i livet eller annen underliggende sykdom kan spille inn. Det er derfor viktig å få profesjonell hjelp ved depresjon, ikke bare for å bli kvitt depresjonen men få avklart eventuelt underliggende årsaker eller sykdommer slik at det gis behandling deretter.

Depresjon behandles på forskjellige måter avhengig av antatte årsaker til depresjonen. Ved middels depresjon hvor det ikke er mistanke om alvorlige bakenforliggende årsaker forsøker legen gjerne med såkalte lykkepiller/ antidepresiva. Ordet lykkepiller er misvisende og burde vært byttet ut med "litt mindre tristhet piller". Slike medisiner gir deg ingen form for lykkerus men tar ofte bort den aller verste tristheten og dermed hjelper deg å ta tak i egen livssituasjon. Andre vanlige behandlingsformer er samtaleterapi, fysisk trening og diverse treningsøvelser for å hjelpe den syke til å selv arbeide seg ut av tilstanden. Ved alvorlig langvarig depresjon kan det vurderes (med pasientens samtykke) å gi den syke elektrosjokk, noe som mange opplever som svært effektivt men også medfører fare for hukommelsestap.

Hva kan du selv gjøre for å bedre sin psykiske helse?

Det er mange ting man selv kan gjøre for å bekjempe depresjon uansett om det er mild kortvarig depresjon eller en tyngre langvarig depresjon. Følgende tiltak vil stort sett alltid være positive for den syke så lenge det ikke foreligger andre alvorlige underliggende sykdommer:

 • Fysisk trening
 • Være ute i naturen i frisk luft og dagslys
 • Gå turer
 • Være sosial, gjør en sosial ting hver dag selv om du ikke føler lyst til det
 • Prat med familie venner om hvordan du har det
 • Tenk positivt

Husk at de aller fleste blir helt friske og vil oppleve et langt og lykkelig liv etter en depresjon.

 

 

Copyrighted content. All Rights Reserved.