Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hvilken by er verdens største?

Hvilken by som er verdens største er ingen eksakt vitenskap. Hvor grensene skal settes i forhold til hva som er en del av byen er svært avgjørende når man skal avgjøre hvilke av verdens storbyer som er verdens største byer. Forøvrig er det et problem i mange byer, spesielt i fattige land, at mange bor i byenes slumområder uten at det er registrert i noen offentlige registre og blir derfor ikke tatt med i folketellinger. 

Etter at vi har foretatt diverse undersøkelser har vi kommet frem til at Mumbai (tidligere Bombay) er verdens største by så lenge man regner det som er innenfor bygrensene med over 13 millioner innbyggere. Dersom man skal regne med forsteder er Tokyo i Japan den klart største byen i verden med over 37 millioner innbyggere.

Copyrighted content. All Rights Reserved.