Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hva betyr bruttonasjonalprodukt (BNP)

Bruttonasjonalprodukt er alt som produserer av varer og tjenester i et bestemt land over en bestemt periode, normalt et år. Man hører ofte om BNP pr. innbygger, det vil si bruttonasjonalprodukt i et land i løpet av et år fordelt på antall innbyggere. BNP pr innbygger brukes ofte for å måle velstandsnivået i det aktuelle landet opp mot andre land.

Copyrighted content. All Rights Reserved.