Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hva er det viktigste du kan gjøre for å spare miljøet, med minst mulig innsats?

Det er mye fokus på miljø og klima om dagen, og de aller fleste av oss ønsker å gjøre en innsats for å gjøre en positiv innsats for å begrense sitt avtrykk på miljø og klima.

Ikke alle lar seg motivere av å bære rundt på et handlenett fremfor å kjøpe plastposer, noe som for øvrig er et omdiskutert miljøtiltak i seg selv, men vil heller fokusere på de store tingene i hverdagen som virkelig har en betydning.

I Norge har vi ikke et nevneverdig forsøplingsproblem. Du gjør dermed ingenting fra eller til om du bruker pappsugerør i stedet for plastsugerør og lignende tiltak. Dette er noe politikere og næringsliv kun har fokus på for å score billige politiske poeng. Det monner ingenting. Fokuser heller på de store tingene i din hverdag for å redusere ditt klimaavtrykk.

7 tiltak som monner i din innsats for klimaet.

  1. Kjør kollektivt. Benytt kollektivtransport mest mulig hvis du vil begrense ditt klimaavtrykk og den belastningen biltrafikk ellers påfører naturen. Ikke tro at du gjør noen forskjell ved å bytte til el-bil, det er en myte. Det forurenser mer å produsere elbil fremfor bensinbil, samt at strømmen du benytter i stor grad kompenseres med økt kullkraft i Europa, dette på grunn av at vi er tilknyttet det Europeiske strømnettet.
  2. Sorter ditt glass og metallavfall. Du kan gjerne sortere sjokoladepapir og sugerør til du ser mannen med ljåen, men det er et mye mer å hente på å sortere glass og metall da dette krever mye energi og ressurser å produsere på nytt. Spesielt aluminium, slik som er i engangsgriller og aluminiums bakker som ofte følger med grillmat du kjøper i butikken, er det stor miljøgevinst at du sorterer fremfor å kaste i restavfallet.
  3. Kjøp ting som varer lenge og vær nøye med vedlikehold. Prøv å beveg deg bort i fra bruk og kast samfunnet, spesielt på større ting som typisk importeres fra Kina. Dette er gjerne hagemøbler, trampoliner, utegriller og lignende. Ved å kjøpe kvalitet og samtidig tar vare på slike ting, gjerne så enkelt som å sette det innendørs om vinteren, gjør at du kan forlenge levetiden med mange år. Dette er gjenstander som krever mye ressurser både i produksjon og transport siden det typisk produseres i Kina.
  4. Vurder en annerledes og mer kortreist ferie. Feriereiser er noe av det som setter størst klimaavtrykk for den enkelte av oss. Spesielt lange flyreiser regnes som en stor synder, selv om mange mener at flyet jo går uansett om du er med det eller ikke. Selv om dette er et poeng, så er det allment anerkjent at flyreiser ikke er bra for miljøet. Vurder en feriedestinasjon nærmere din hjemby og Norge og unngå å ta en ekstra lang reiserute for å få litt billigere flyreiser. Du kan for eksempel reiser til Spania 3 ganger i året fremfor 1 gang til Thailand med det samme klimaavtrykket. Vurder om bilen kan stå i ferien.
  5. Unngå at avfall havner i naturen. Dette er åpenbart, men vi nevner det likevel. Plastavfall skader naturen svært lite så lenge du kaster den på forsvarlig måte. Havner det derimot ute i naturen kan det gjøre mye skade. Ta deg bryet med å ta all søppel med hjem fra tur og bruk et ekstra minutt på å finne en søppelkasse som ikke er overfylt.
  6. Vær miljøvennlig på jobb. Veldig ofte har man mulighet til å gjøre mye mer for miljøet i forbindelse med jobb enn det man kan gjøre som privatperson. Vurder for eksempel om du kan ta flere møter digitalt fremfor å fly. Dersom du har en fysisk jobb, er det ofte mye du kan gjøre i løpet av en arbeidsdag for å spare miljø og energi. Dersom du er håndverker, kan du anbefale kunden vedlikehold fremfor utskiftning m.m. Dette er bare noen eksempler på hva du kan gjøre i din jobb.
  7. Delta i opprydningsaksjoner i strandsonen. Plastavfall i havet er et betydelig problem og fortsatt flyter norsk strandsone over av plastavfall som flyter inn fra havet. Det arrangeres aksjoner rundt om i hele landet, og i løpet av en formiddag kan din innsats alene føre til at store mengder avfall fjernes og sendes til forsvarlig avfallshåndtering.

Ikke kast bort tiden på tulletiltak.

Det er mye tulletiltak innen miljøpolitikk og miljøkamp. Mye er styrt av agendaer som ikke bare omhandler miljø, men andre politiske agendaer som dyrevern. Det å unngå å spise kjøtt og heller bli veganer er et slikt tiltak som styres mye av følelser.

Ja, det er ikke bra for miljøet å hugge ned regnskog i Brasil for å lage beiteområder til okser som deretter slaktes og sendes med flyfrakt til Norge som eksklusiv biff. Dette betyr ikke at du er et miljøsvin his du spiser biff, men forsøk heller å få tak i norsk biff hvor det ikke er den samme belastningen på naturen samt mye mer kortreist.

Det samme gjelder såkalte økonomipakker i dagligvarehandelen og emballasje med mindre klimaavtrykk. Det monner rett og slett ikke, slev om det ikke er noe galt i seg selv. Av og til gå vinningen opp i spinningen ved at det fører til mer matavfall på grunn av upraktisk og dårligere innpakning.

Ikke la deg lure til å sykle til jobben året rundt for å spare miljøet. Gjør det i så fall for helsen din og fordi du liker det. Vi mener at det rett og slett ikke er verdt å sykle til jobben i alt slags uvær på høst og vinter i den tro at man redder verden. Bussen går jo uansett.

Copyrighted content. All Rights Reserved.