Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hvordan bli best?

Dette er et klassisk spørsmål med mange teorier rundt. Vi har derfor foretatt et dypdykk i temaet og forsøkt å finne noen typiske gjengangere i hva man bør foreta seg for å bli best i en bestemt ting uansett om det er snakk om en idrett, kunnskap eller yrke.

En viktig forutsetning for å bli best i noe er at man er genetisk anlagt til å bli best i dette. Viktigheten av slike genetiske forutsetninger kan variere en del avhengig av hva man ønsker å bli best i, men det er ganske klart at en person med en IQ på 80 aldri vil bli verdensmester i sjakk, uansett hvor mye riktig denne personen ellers gjør for å bli best i dette spillet/ idretten.

Hvis man ser bort ifra det genetiske, så er det mye man kan gjøre for å bli best i en bestemt ting. Vi kan liste opp følgende punkter i vilkårlig rekkefølge:

  • Konsentrer deg om å bli best i en enkelt ting. Ingen kan bli best i alt. Ved å fokusere på en ting eller en nisje, så har du best forutsetning for å bli best mulig i denne aktuelle tingen. Samtidig er det viktig å ikke sikte alt for smalt. Det er viktig å ha et noe helhetlig bilde på hvordan ting rundt det du vil bli best i faktisk fungerer.
  • Finn noe du har en stor interesse av eller stor vilje til å bli best i. Dersom du velger noe du synes er kjedelig i utgangspunktet, så er det vanskelig å opprettholde det høye fokuset over tid for å bli best.
  • Ha kvalitet på tiden du bruker på det du vil bli best i. En time med maksimalt fokus er mye bedre enn 3 timer med lavt fokus.
  • Velg best mulig lærer, trener, treningspartnere osv. Personer rundt deg som skal bidra i din utvikling vil ha mye å si på hvordan du utvikler deg. Dersom du som ungdom vil bli best i fotball, så vil du ha helt annet utbytte av å trene med et eldre lag enn et yngre lag. Det er naturlig å trekkes mot den grupperingen du øver sammen med, dersom denne er svak vil utviklingen din trekke mot dette, det samme gjelder dersom grupperingen på det nåværende tidspunktet er sterkere enn deg, da vil du mye fortere bli bedre.
  • Vær tålmodig. Uansett hvor høy kvalitet og hvor gode forutsetninger du har til å lykkes med å bli best, så vil det alltid ta lang tid å bli aller best i noe. Jobb jevnt og trutt over lang tid for å bli best. Aksepter at det vil komme nedturer underveis i prosessen. For eksempel vil det å bygge muskler ta tid uansett hvor flink du er til dette i utgangspunktet, men kunnskap kan uansett forkorte prosessen.
  • Sett deg delmål. Dersom du som 12 åring vil bli verdens beste fotballspiller, så er det fornuftig å sette mange delmål underveis. Sett delmål slik som å spille deg til en fast plass på laget, deretter sonelag og kretslag før du begynner å tenke på aldersbestemt landslag. Du må belage deg på å gå gradene. Til og med et supertalent som Martin Ødegaard har måtte gå disse gradene, og jobber fortsatt for å få en fast plass i startelleveren hos klubben som «eier han», Real Madrid.

Hva med 10 000 timers regelen?

Tommelfingerregelen for å bli best i noe er å fokusere og øve på den aktuelle aktiviteten over tid. I idrett brukes ofte 10 000 timers regelen som en beskrivelse på hva som kreves for å bli best. Tanken er at det kreves minst 10 000 timers innsats i en enkelt idrett for å kunne bli best i denne idretten.

Dette er imidlertid kun en pekepinne for å forstå hvor mye som kreves for å bli best i en idrett, og betyr ikke at du bare kan trene i 10 000 timer og så er garantert å bli best i dette. Det er mer snakk om en beskrivelse for at man skal forstå hvor mye som kreves som et minimum for å bli best i noe.

Fortsatt er kvalitet på trening og øving, deriblant kvalitet på øvings partnere, lærere, trenere og andre omgivelser det vesentlige for å lykkes. Man skal heller ikke glemme hvilke personlige forutsetninger som genetikk som er til stede, før du i det hele tatt begynner øving prosessen.

Copyrighted content. All Rights Reserved.