Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Hva er forskjellen på en epidemi og en pandemi?

I forbindelse med utbrudd av nye sykdommer som Svineinfluensaen for 10 år siden og Coronavirus i disse dager, så brukes ordene epidemi og pandemi mye om hverandre. 

Det er lett å få inntrykk av at dette er en og samme ting, men er det egentlig slik? Hva er forskjellen på et generelt sykdomsutbrudd, en epidemi og en pandemi?

En pandemi, epidemi og et sykdomsutbrudd er egentlig det samme. Forskjellen er hvor omfattende sykdomsutbruddet er. Epidemi brukes ofte om et omfattende smittsomt smitteutbrudd i et begrenset geografisk område, mens pandemi brukes om et tilsvarende globalt sykdomsutbrudd hvor det er sannsynlig at store deler av verdens befolkning vil bli berørt direkte eller indirekte.

En sykdom som er kategorisert som epidemi kan isolert sett være mer alvorlig enn en sykdom som er kategorisert som en pandemi, men spredningen eller trusselen om global spredning er ikke like stor. Årsaken til dette kan være at myndighetene i land med spredning har gjort en god jobb i å isolere sykdommen, eller det kan være så enkelt at sykdommen ikke er like smittsom men alvorlig dersom man først blir smittet.

Faktisk er det slik at de mest alvorlige smittsomme sykdommer, med særdeles høy dødelighet, normalt ikke er like truende for det globale samfunnet som mindre dødelige sykdommer.

Dette skyldes at sykdommer med særdeles høy dødelighet slik som Ebola og SARS, så blir man relativt raskt veldig syk med den naturlige konsekvensen at man ikke utsetter andre personer for smitte på samme måte, slik som man vil dersom man har svake sykdomstegn og dermed vil bevege seg som normalt i samfunnet og blant andre mennesker.

Hva kan myndighetene gjøre for å begrense smitte under en mulig pandemi?

Det er en rekke tiltak myndighetene kan gjøre for å begrense smitte under en pandemi. Problemet myndighetene må ta stilling til er nytteeffekten sett opp mot kostnadene og påvirkningen tiltakene vil ha på samfunnet mens tiltakene pågår.

Dersom det foreligger en vaksine mot den pågående sykdom trusselen, så er omfattende massevaksinering selvfølgelig et meget effektivt tiltak. Problemet med vaksiner er at den såkalte antivax bevegelsen i verden stadig vokser seg sterkere. Dette er en gruppe mennesker som lar seg styre av frykt og konspirasjonsteorier, noe som til slutt resulterer at frykten kan bli reell da de faktisk utsetter seg for reell fare ved å unnlate å vaksinere seg.

Ved plutselige enorme smitteutbrudd i tilfeller hvor det ikke finnes en fungerende vaksine, eller det ikke er tid nok til å foreta massevaksinering, så kan det bli behov for mer omfattende tiltak. Dette kan være omfattende kontroll av befolkningen samt såkalt «lockdown», noe som er et høyaktuelt tema i utbrudds fasen til Coronaviruset.

Det finnes forskjellige grader av «lockdown», men hvis det skal ha vesentlig effekt så betyr det at mest mulig av offentlig aktivitet og tilstelninger stenges ned. Dette inkluderer stengte skoler og barnehager, avlysning av arrangementer og sterke begrensninger på kollektivtrafikk og enkeltpersoners muligheter til å bevege seg i det offentlige rom.

Tanken bak dette er at man ikke kan bli smittet dersom man ikke omgås andre mennesker eller steder hvor andre mennesker kan ha lagt igjen smitte.

Hva kan man selv gjøre for å beskytte seg selv under en pandemi?

Det er hovedsakelig to måter å beskytte seg under en pandemi på. Den første er å vaksinere seg dersom dette er et alternativ. 

Det andre alternativet er å isolere seg mest mulig under sykdomsutbruddet. Det er viktig at en slik isolasjon igangsettes i tide før smitterisikoen ute i samfunnet blir for stor.

Ting å gjøre når du er isolert hjemme.

Hjemmekontor er et veldig godt alternativ til å gå fysisk på jobben for dem det er en mulighet for i en slik kritisk fase. Ellers handler det om å få tiden til å gå ved TV- titting, surfing på internett og rett og slett nyte kvalitetstid med din nærmeste familie.

Dette er med andre ord tiden for å hamstre inn nødvendige matvarer og forbruksmateriell i god tid samt ta tiden til hjelp og pleie deg selv hjemme og dyrke dine hobbyer.

Copyrighted content. All Rights Reserved.