Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Er casino lovlig i Norge?

De fleste er kjent med at Norsk Tipping, Rikstoto og enkelte andre tilbydere er gitt konsesjon til å drive pengespill i Norge. Andre pengespill som ikke omfattes av dette, og som ikke er å regne som lotteri, er også ulovlig.

Dette omtales ofte som den norske enerettsmodellen og er ment å fungere slik at utenlandske tilbydere av pengespill skal utestenges. Problemet er at det er motstridende regler i EØS landende, som Norge er en del av, og norske regler. Som et resultat av dette opplever vi i dag at nordmenn kan spille lovlig på en rekke utenlandske casino og gambling nettsteder.

Det er ulovlig å drive casino virksomhet i Norge når dette er i strid med enerettsmodellen. Dette innebærer både fysisk casino og internett basert casino. Samtidig er det helt lovlig å drive casino og gambling nettsteder i andre EU-land, slik som Malta som er et populært land for slik spillvirksomhet. Det er også fullt lovlig for nordmenn å spille på slike utenlandske nettsteder.

Samtidig er det et stort paradoks at det etter norsk lov er ulovlig å reklamere for slik virksomhet, men det ikke er samsvarende lovreguleringer mot dette i andre EU-land. Således oppstår det interessante juridiske konflikter mellom forskjellige lovverk internt i EU, når det rettes spill reklame mot nordmenn fra utlandet og dette gjerne organiseres av utenlandske firmaer.

Det har vist seg nærmest umulig for norske myndigheter å stoppe slik reklamering til tross for iherdige forsøk. Det finnes en rekke nett casinoer som er rettet mot nordmenn med norsk språk. Det samme gjelder portaler som skal hjelpe deg med å finne beste casino på nett.

Ett annet virkemiddel som norske myndigheter har intensivert bruken av, er muligheten til å pålegge norske finansinstitusjoner å videreformidle betalinger fra utenlandske spillselskaper.

Her har spillselskapene lekt en katt og mus lek med norske myndigheter i flere år, ved å enkelt bruke en betalingsformidler i midten for å unngå forbudet mot å formidle utbetalinger fra spillselskaper. Dette har myndighetene igjen fått mulighet til å stoppe ved en nylig lovendring som pålegger bankene å stoppe formidling av betalinger fra slike selskaper også.

Dette har ført til noen små problemer for spillselskapene, men dog er dette kun kortvarig. Det er en rekke måter å omgå slike forbud på, vi kan nevne inn og utbetaling i kryptovaluta, utstedelse av egne debet kort og andre finurlige løsninger. Kreativiteten er stor hos spillselskapene som naturligvis velger å forholde seg til EU regelverket hvor deres virksomhet er helt lovlig.

Vi gjør oppmerksom på at bankene eller norske myndigheter ikke har anledning til å ta beslag i slike pengeoverføringer på noen som helst måte. Det eneste de kan og skal gjøre er å nekte å gjennomføre transaksjonen og dermed tilbakeføre innbetalinger til spillselskapet eller pengeformidleren. Således kan overføringen bare overføres på nytt på annen måte som fungerer.

Kan jeg være trygg på å få utbetalt premier i fremtiden?

Slike kampanjer og lovendringer i Norge vekker naturligvis alltid spørsmål hos spilleglade nordmenn, i forhold til om de fortsatt kan stole på at de vil få utbetalt fremtidige spill gevinster. Det tør vi påstå at man med stor sikkerhet kan regne med også i fremtiden.

Hele livsgrunnlaget for gambling og casino nettsteder på internett er at pengestrømmen fungerer, noe som også er årsaken til at norske myndigheter forsøker å stoppe dette. Siden det er utallige muligheter å omgå lovverket på, så vil slike tiltak aldri være effektive nok til å stoppe inn og utbetalinger.

Den eneste effekten det vil ha er at prosessen kan bli mer kronglete og myndighetene kan såldes oppnå sin misjon ved at færre gidder å bruke tid på å bruke slike utenlandske spillselskaper. Du kan således med stor sikkerhet regne med å få utbetalt pengepremier også i fremtiden, men må påregne at det blir litt mer omstendelig.

Lønner det seg å spille hos utenlandske spillselskap?

Med den teoretiske risikoen man har for at premiepenger ikke skal komme spilleren i hende, så er det naturlig å stille seg spørsmål om det fortsatt lønner seg å spille på utenlandske nett casino, fremfor å bruke Norsk Tipping sine nettbaserte spill.

Det er relativt uomtvistelig at utenlandske spillselskap har en langt høyere andel av innsatsen som går tilbake til spillerne. På den andre siden må norske spillere betale skatt på gevinster fra utenlandske spill. Dog vel og merke kun ved enkelt premier over kr 10000,-.

Du kan således vinne enkeltpremier på under kr 10000,- flere ganger skattefritt, selv om dette overføres i en samlet utbetaling over kr 10000,-. Samtidig er skattesatsen på kapitalinntekt, som er skattesatsen som benyttes på spilleinntekter, i 2019 kun på 22 % av gevinsten.

På toppen av det hele kan såkalte storspillere som kan dokumentere et betydelig tap ved siden av spilleinntektene få fradrag for innsatsen.

Konklusjonen vår må således være at det i 2019 klart lønner seg å spille på utenlandske nett casino fremfor å bruke Norsk Tipping sine løsninger med langt lavere andel av innsatsen som går tilbake til premier.

Copyrighted content. All Rights Reserved.