Du spør, vi svarer!

Søk i artikler

Er Bitcoin fortsatt den beste kryptovalutaen å investere i?

Bitcoin dominerer kanskje overskriftene, men spørsmålet er, bør man fortsatt investere i den? Det finnes mange spekulasjoner om at selv om Bitcoin var svært populær for noen få måneder siden, har betydningen av denne kryptovalutaen begynt å avta. Det finnes mange grunner til dette, som mangel på tilbud, den totale verdien og en del andre faktorer. Beslutningen om å investere i Bitcoins er subjektivt og varierer fra investor til investor, men mange tror at det finnes langt bedre alternativer tilgjengelig på markedet som du heller bør investere økonomien din i.

Hva er Bitcoin og hvordan fungerer det?

Det finnes flere kryptovalutaer på markedet, og Bitcoin er en av disse. Det er en form for digital mynt som bruker blockchain-teknologi for å sende data og transaksjoner til cyberspace-nettverket.


 

I likhet med andre kryptovalutaer utvinnes også Bitcoins ved hjelp av datakraft. I tillegg er de begrenset i antall. Det anslås at det kun vil bli utvunnet 21 millioner Bitcoins. Etter at de er utvunnet, jobber de gjennom et desentralisert nettverkssystem som betyr at ingen banker, sentralmyndigheter eller tredjeparter vil være involvert i transaksjonsprosessen.

Bitcoin drukner på grunn av intens konkurranse på markedet

Det er tydelig at Bitcoins møter ekstrem konkurranse i markedet, og mange mener det er en investering forbundet med mye risiko. Som følge av risikoen knyttet til Bitcoins, har investorer begynt å rette blikket mot mindre flyktige kryptoer, som Dogecoin, den syvende største kryptoen på markedet. Invester i dogecoin har sett en prisøkning på 209 % på mindre enn 24 timer. Utover dette har markedsverdien på denne digitale mynten økt til 52 milliarder dollar.

Med så sterk konkurranse i markedet for kryptovalutaer kommer Bitcoin litt i skyggen. På grunn av dette avstår folk fra å investere i Bitcoins og ser heller mot mer verdifulle alternativer.

Observasjon av tidligere Bitcoin-trender

Siden desember 2020 har Bitcoin opplevd en rekke raske opp- og nedturer som gjør den til en svært flyktig kryptovaluta. I desember 2016 oppnådde prisen på Bitcoin $ 20 000, noe som var den høyeste verdien mynten noensinne hadde oppnådd i historien. Kort tid etter, 3. januar 2021, økte verdien av en enkelt Bitcoin enda mer til $ 34 000. Men i februar 2021 oppstod et fall på hele 18,4 % på mindre enn 24 timer, noe som krasjet prisen nærmest umiddelbart. Som følge av dette valgte investorer bort Bitcoin og skiftet til andre kryptoalternativer. I april 2021 var svingningene til Bitcoin helt ute av styr. Verdien skjøt opp til $ 64 000 og falt like etter ned til $ 48 000, økte deretter tilbake til $ 60 000 og stupte til $ 31 000. Med tanke på antallet svingninger i løpet av en relativ kort periode på 30 dager, ble folk engstelige og bestemte seg for å lete etter tryggere alternativer.

Hovedbudskap!

Det var en tid da Bitcoins ble ansett som det beste alternativet for investering på kryptomarkedet, men med introduksjonen av mange nye og innovative valutaer, har folk nå begynt å få troen på bedre alternativer. Dessuten har flyktigheten fått folk til å stille spørsmål ved verdien av Bitcoins, men det er subjektivt og avhenger fra den ene investoren til den andre.

Copyrighted content. All Rights Reserved.